jak rozpocząć działalność gospodarczą

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Wiele osób zastanawia się jak rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą. W naszym artykule przybliżymy najważniejsze kwestie, które pomogą Wam przy decyzji o rozpoczęciu Waszej działalności gospodarczej. Tych kwestii jest kilka, ale warto się nad nimi zastanowić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Koncepcja działalności gospodarczej – jak rozpocząć działalność gospodarczą Pierwszą i najważniejszą z rzeczy, nad którymi…

7 rzeczy, przez które nie lubimy prawników

7 rzeczy, za które nie lubimy prawników

W Tu Prawnik.pl  dbamy o użytkowników i staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, dlatego często pytamy ich o opinię. Od wielu lat obserwujemy także rynek prawny. Obie te czynności pozwoliły nam ustalić, dlaczego prawnicy są wzywani, kiedy sprawa jest już naprawdę poważna. Co przeszkadza „zwykłym” ludziom w kontaktach z prawnikami i powoduje strach, ilekroć trzeba…

pomoc prawna online

Pomoc prawna online

Coraz więcej osób szuka wsparcia i rozwiązania swoich problemów w sieci. Według najnowszych trendów będzie ich coraz więcej, dlatego bardzo ważne dla każdego przedsiębiorstwa staje się świadczenie usług w Internecie. Zmiany te obejmą również najbardziej konserwatywne gałęzi gospodarki, do których należą usługi prawne. Dzięki rozwojowi nowych technologii w zakresie usług prawnych już pojawiają się serwisy…

umowa o pracę

Jak powinna wyglądać twoja umowa o pracę?

Prowadząc przedsiębiorstwo często decydujemy się na zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę powinna zawierać określone elementy, by była zgodna z powszechnie obowiązującym prawem. Budowa umowy o pracę – niezbędne elementy, oznaczenie stron Kodeks Pracy niezbędne elementy umowy o pracę wymienia w art. 29…

tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu środków zapobiegawczych uregulowanych w kodeksie postępowania karnego.   Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy Środki zapobiegawcze stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego. W przypadku, gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie chciał uciec zastosowanie środków zapobiegawczych jest zasadne. Tak samo zasadne jest ich zastosowanie w przypadku zapobiegnięcia popełnienia przez…

apteka

Apteka tylko dla aptekarzy?

W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne. Zgodnie z założeniami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, istotnej zmianie mają ulec regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Co to oznacza w praktyce?   Apteka – zezwolenie na prowadzenie Do tej pory zezwolenie na…

walne zgromadzenie akcjonariuszy

Najważniejsze kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Organem uchwałodawczym, poprzez który w spółce akcyjnej bezpośrednio działają akcjonariusze, jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.   Walne zgromadzenie akcjonariuszy – kto może wziąć udział? W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mogą wziąć udział: (i) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych,(ii) zastawnicy i użytkownicy akcji, którym przysługuje prawo głosu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej…

zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników – najważniejsze kompetencje

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które tworzą wszyscy wspólnicy danej spółki z o.o. Co istotne, zgromadzenie wspólników nie ma prawa do reprezentowania spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników – zwoływanie Zgromadzenie wspólników jest zwoływane przez zarząd. Udział w zgromadzeniu wspólników nie jest obowiązkowy, a wspólnik, który nie może wziąć udziału w zgromadzeniu…

spółka akcyjna

Spółka akcyjna – 5 rzeczy, o których warto pamiętać

Spółka akcyjna to druga obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kapitałowa, która została uregulowana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.  Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki akcyjnej warto przeanalizować najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej. Spółka akcyjna – założenie Spółka akcyjna może być założona przez jeden lub kilka podmiotów, przy czym jedynym…

odpis z KRS

Odpis z KRS dostępny od ręki

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem jawnego rejestru (tj. publicznie dostępnego) prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Jawność KRS oznacza, że prawo dostępu do umieszczonych w nim informacji (m.in. o statusie prawnym danego podmiotu, sposobie jego reprezentacji czy właścicielach) może otrzymać każdy zainteresowany. Udzielaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego zajmuje się…