pełnomocnik

Pełnomocnictwo, czyli pełnomocnik potrzebny od zaraz

Pełnomocnictwo umożliwia upoważnienie przez mocodawcę określonej osoby upoważnienia do wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych. Umocowanie pełnomocnika może obejmować upoważnienie do zawarcia umowy, czyli wykonania w jego imieniu określonych czynności prawnych.   Kto może być pełnomocnikiem? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.…

wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty – kiedy kontrahent nie płaci

W przypadku, gdy nasz kontrahent nam nie zapłaci, konieczne jest rozpoczęcie procesu windykacji naszych pieniędzy. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać jest wysłanie do naszego kontrahenta wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty to pismo zawierające dane dotyczące dochodzonej przez nas wierzytelności – tj. jej wysokości, a także terminu, kiedy świadczenie ma zostać spełnione.   Czym jest…

wszystko co powinieneś wiedzieć o KRS

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o KRS

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rodzajem rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Czym jest KRS? Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych…