kontrakt managerski

Komu opłaca się kontrakt managerski?

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych alternatywą dla standardowej umowy o pracę może być kontrakt managerski. Kontrakt managerski jest zazwyczaj zawierany w formie umowy zlecenia czyli umowy starannego działania.   Czym jest kontrakt managerski? Kontrakt managerski, nazywany także umową o zarządzanie, należy do katalogu umów cywilnoprawnych. Na mocy kontraktu managerskiego właściciel firmy powierza pracownikowi zajmującemu…

ednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Pierwsze kroki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać założona przez każdą osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zazwyczaj będą to osoby, które ukończyły 18 lat. Jednoosobowej działalności gospodarczej nie mogą jednak otworzyć osoby które mają status funkcjonariuszy publicznych. Taki status określa ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.   Jednoosobowa działalność gospodarcza…

rejestracja w KRS

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku

Zakładając działalność gospodarczą trzeba liczyć się z konieczności dopełnienia obowiązków rejestracyjnych właściwych dla danej formy działalności. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek wpisu do KRS. W artykule opiszemy jak przebiega rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku. W jaki sposób dokonać wpisu? Co do zasady wpisu do KRS dokonuje się na wniosek danego przedsiębiorcy…

umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnego mieszkania jest dla wielu osób jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Decyzja ta wiążę się zawsze z dużym obciążeniem finansowym. Aby ograniczyć ryzyko prawne związane z zakupem własnego m, warto więc dokładnie przeanalizować zapisy znajdujące się w umowie deweloperskiej.   Umowa deweloperska Umowa deweloperska jest umową zawieraną przez nabywcę…

testament

Testament testamentowi nierówny

Testament, potocznie nazywany ostatnią wolą, jest oświadczeniem woli umożliwiającym spadkodawcy swobodne rozporządzanie majątkiem na wypadek jego śmierci. W polskim systemie prawnym zostały wyszczególnione dwa rodzaje testamentów – testamenty zwykłe i testamenty szczególne. W ramach których wyróżniamy różne formy testamentów.   Testamenty zwykłe Pierwszym z testamentów, którym się zajmiemy jest testament holograficzny. Testament ten jest sporządzany…

umowa najmu

Umowa najmu, czyli o czym należy pamiętać wynajmując mieszkanie

Umowa najmu jest bez wątpienia ważnym dokumentem zarówno dla najemcy, jak i dla właściciela mieszkania – dobrze skonstruowana pozwala uniknąć wielu nieporozumień, jakie mogą pojawić się w trakcie jej obowiązywania i skutecznie zabezpiecza interesy obu stron.   Umowa najmu – ważne elementy Przygotowując umowę najmu warto pamiętać o kilku elementach, które powinny być w niej…

reklamacja

(Nie)skuteczna reklamacja

Jeśli zakupiona rzecz posiada wadę, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może sprawiać wiele problemów konsumentom, co chętnie wykorzystuje wiele firm na polskim rynku. Przez pojęcie wady rozumie się zarówno braki fizyczne, jak i prawne towaru, które istniały w momencie jego zakupu. Reklamacja – wady fizyczne a wady prawne Zgodnie z definicją przyjętą w…