Spółka akcyjna – 5 rzeczy, o których warto pamiętać

spółka akcyjna

Spółka akcyjna to druga obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kapitałowa, która została uregulowana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.  Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki akcyjnej warto przeanalizować najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej.

spółka akcyjna

Spółka akcyjna – założenie

Spółka akcyjna może być założona przez jeden lub kilka podmiotów, przy czym jedynym założycielem spółki akcyjnej nie może być inna tzw. jednoosobowa spółka z o.o., tj. mająca tylko jednego wspólnika. Co ciekawe powyższe zastrzeżenie, nie obejmuje już sytuacji, w której jednoosobowa sp. z o.o. staje się jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej już po jej zarejestrowaniu (np. poprzez nabycie całości akcji). Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i podpisany przez wszystkich założycieli. Przed wpisaniem spółki akcyjnej do rejestru należy powołać jej organy (Zarząd i Radę Nadzorczą).

Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru KRS. Oznacza to, że wraz z wpisem do rejestru staje się ona podmiotem praw i obowiązków. Posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową, a więc może być stroną w postępowaniach sądowych.

Kapitał zakładowy i osobowość prawna

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 zł. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej, które są następnie obejmowane przez akcjonariuszy.

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie spółki akcyjnej (w praktyce sprowadza się to do wniesienia do spółki wkładu we wskazanej w statucie wysokości) i nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółka akcyjna odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki akcyjnej do podziału (tzw. prawo do dywidendy). Co do zasady zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

Tu Prawnik.pl założenie spółki akcyjnej

Chcesz założyć spółkę akcyjną? Nie masz czasu na załatwienie spraw rejestrowych, skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów? Zleć sprawę rejestracji spółki akcyjnej naszym prawnikom, co pozwoli Ci oszczędzić czas i uniknąć żmudnych formalności rejestracyjnych!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach