Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 5 rzeczy, o których warto pamiętać!

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zanim podejmiesz decyzję o założeniu własnej spółki z o.o. warto przeanalizować najważniejsze aspekty, jakie wiążą się z wyborem tej formy prawnej.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, której funkcjonowanie jest uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. Może być założona przez jeden lub kilka podmiotów, które występują w charakterze wspólników, przy czym jedynym założycielem nie może być inna spółka z o.o. mająca tylko jednego wspólnika. Co istotne, wspólnikiem w spółce z o.o. może zostać nie tylko osoba fizyczna, ale także np. inna spółka, gmina, Skarb Państwa, fundacja itp.

Celem działalności spółki z o.o. nie musi być wyłącznie działalność gospodarcza. Spółkę z o.o. można więc powołać np. w celu prowadzenia działalności charytatywnej.

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że wraz z wpisem do rejestru staje się ona podmiotem praw i obowiązków. Posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową, a więc może być stroną w postępowaniach sądowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność za zobowiązania

Za zobowiązania względem wierzycieli spółka z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy co do zasady ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. tylko do wysokości ich udziałów, co w praktyce oznacza, że od chwili wniesienia umówionych wkładów do spółki z o.o., wspólnicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jej zobowiązania.

W określonych przypadkach, co do zasady sprowadzających się do niezłożenia na czas wniosku o upadłość spółki z o.o., za zobowiązania spółki mogą odpowiadać członkowie jej zarządu całym swoim majątkiem.

Chcesz zarejestrować spółkę z o.o. albo potrzebujesz pomocy w innej sprawie? Skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl

Opisz swoją sprawę lub skorzystaj z usług prawnych dostępnych w stałych cenach, a gwarantujemy Ci najwyższą jakość usług prawnych świadczonych na rynku!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach