Alimenty bez rozwodu 2019 – czy się da?

Wzajemna pomoc, wierność i współdziałanie. To do nich zobowiązują małżonków przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o). Co w przypadku, kiedy jeden ze nich nagle przestaje zaspokajać potrzeby rodziny, którą tworzą? Jak wysokie alimenty przysługują drugiemu ze współmałżonków i czy bez rozwodu można je otrzymywać? Na te pytania odpowiedzi udziela ekspert TuPrawnik – adwokat Dariusz Klugmann.

Zaspokajanie potrzeb rodziny – na czym polega?

Wbrew pozorom, to nie tylko zapewnienie comiesięcznych wpływów na wspólne konto w banku. Prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci – również zaliczamy do zaspokajania potrzeb rodziny.  Jeżeli jeden małżonek pracuje i przekazuje z tego tytułu środki na utrzymanie rodziny, natomiast współmałżonek zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, to oboje w sposób prawidłowy zaspokajają potrzeby rodziny.  Każde z małżonków powinno realizować ten obowiązek odpowiednio do swoich sił i zdolności oraz możliwości zarobkowych.

Pamiętaj! Rodzinę tworzą także bezdzietni małżonkowie. Brak dzieci nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od nieprzyczyniającego się do zaspokajania potrzeb rodziny współmałżonka.

Co w sytuacji, kiedy zamieszkujący wspólnie z członkami rodziny współmałżonek, nie realizuje swoich zobowiązań wynikających z założenia rodziny? Nie interesuje się gospodarstwem domowym, nie uczestniczy w wychowaniu dzieci, czy też nie dokłada się do budżetu domowego?  Takie zachowania to ewidentne działanie na niekorzyść rodziny. Przepisy k.r.o chronią małżonka, który spełnia obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, przed takimi zjawiskami. Stanowią one podstawę do dochodzenia należności alimentacyjnych na rzecz rodziny (art. 27 k.r.o.).

W jaki sposób mogę uzyskać alimenty na rodzinę od współmałżonka?

Jeżeli współmałżonek w sposób dobrowolny nie spełnia swoich obowiązków alimentacyjnych, należy wytoczyć powództwo cywilne. Robimy to składając pozew. Jest on zwolniony z opłaty sądowej. Wnosi go małżonek w imieniu własnym. Natomiast pomimo tego, że dzieci nie są stronami takiego postępowania, to ich potrzeby są uwzględniane przy wydawaniu wyroku sądowego. Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Taką osobą będzie małżonek, który dochodzi roszczenia. W treści pozwu należy przede wszystkim wskazać żądania oraz okoliczności na poparcie swojego stanowiska. Równie istotne będzie złożenie wniosków dowodowych, umożliwiających sądowi właściwą ocenę sprawy. Zazwyczaj będą to rachunki, faktury, zaświadczenia o zarobkach, czy też wnioski o przesłuchanie świadków.

Jak wysokie alimenty mi przysługują?

Wysokość alimentów ustala się biorąc pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka, czy też uprawnionego małżonka. Rozpoznający sprawę sąd weźmie pod uwagę również poziom życia małżonków. Alimenty polegające na przyczynianiu się współmałżonka do zaspokajania potrzeb rodziny powinny być zasądzone w oparciu o zasadę równej stopy życiowej. Oznacza to, że małżonkowie powinni żyć na takim samym poziomie. Małżonek lepiej zarabiający nie powinien żyć na wyższej stopie niż małżonek gorzej zarabiający. Stopa życiowa dzieci, wychowujących się w danej rodzinie, powinna być porównywalna z poziomem życia rodziców. Aby ustalić wysokość alimentów, należy obliczyć koszty utrzymania rodziny, w tym koszty swojego utrzymania, biorąc pod uwagę dotychczasowe (a więc z okresu, kiedy współmałżonek przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny) usprawiedliwione koszty życia. Będą to przede wszystkim wydatki związane z: mieszkaniem, wyżywieniem, edukacją, leczeniem, abonamentem telefonicznym, RTV i internetowym, higieną osobistą, kosmetykami oraz chemią domową, wakacjami, feriami i podróżami.

Czy mogę uzyskać wypłatę wynagrodzenia współmałżonka bezpośrednio do swoich rąk?

Będzie to możliwe, gdy małżonek wystąpi do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające współmałżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk małżonka wnioskodawcy (art. 28 k.r.o.). Warunkiem uzyskania takiego nakazu jest pozostawanie we wspólnym pożyciu małżeńskim oraz nieprzyczynianie się współmałżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Wspólne pożycie powinno trwać do chwili orzeczenia nakazu. Natomiast z nieprzyczynianiem się do zaspokajania potrzeb rodziny mamy do czynienia, kiedy współmałżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy lub nie dokonuje koniecznych zakupów, czy też nie opłaca rachunków związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Pamiętaj! Nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny nie zachodzi, gdy małżonek realizuje całość albo część swoich obowiązków poprzez świadczenie pracy w gospodarstwie domowym lub poprzez osobiste wychowywanie wspólnych dzieci.

Co będzie korzystniejsze? Alimenty od współmałżonka czy uzyskanie nakazu, ażeby wynagrodzenie za pracę przypadające współmałżonkowi było w całości lub w części wypłacane do rąk małżonka wnioskodawcy? Wydaje się, że skuteczniejszym oraz szerszym zabezpieczeniem potrzeb rodziny będą „alimenty w trakcie trwania małżeństwa”. W odróżnieniu od bezpośredniego uzyskiwania wynagrodzenia za pracę współmałżonka, takie alimenty przysługują również pomimo ustania faktycznego pożycia między małżonkami.

 

Autorem wpisu jest adw. Dariusz Klugmann – ekspert prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego. Od lat z zaangażowaniem reprezentuje interesy Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych. Sprawował funkcję arbitra sądowego w Stałym Polubownym Sądzie oraz pełnił obowiązki oskarżyciela publicznego. Prowadził szkolenia dla administracji rządowej. Był prelegentem podczas konferencji poświęconej ochronie interesów gospodarczych państwa. Jako Rzecznik Prasowy wielokrotnie udzielał wywiadów i konsultacji prawnych w szczególności dotyczących obrotu konsumenckiego. Jest autorem licznych artykułów oraz komunikatów prasowych z zakresu prawa konsumenckiego.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który odpowie na Twoje pytania w związku z alimentami?  Masz pytania z zakresu prawa rodzinnego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.

O Marta Mierzyńska

Cześć! Mam na imię Marta i witam Cię na blogu TuPrawnik.pl. który współtworzę. Staram się w prosty i przystępny sposób przybliżać czytelnikom kwestie prawne. Wierzę, że ich lektura poszerzy nie tylko Twoją wiedzę, ale i przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej. Jestem miłośnikiem prawa i nowych technologii, ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Jeśli masz pytania - napisz do mnie bądź zostaw komentarz pod interesującym Cię wpisem :)

Pokaż wszystkie artykuły Marta Mierzyńska →