Bezpłatne porady prawne przez telefon – co warto wiedzieć?

Podstawowym zadaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest udzielanie wsparcia prawnego wszystkim podmiotom działającym na rynku – bez względu na to w jakim charakterze one występują. UOKiK ma do dyspozycji wiele narzędzi, które umożliwiają mu sprawne podejmowanie działań, jednym z nowszych jest tzw. bezpłatne poradnictwo prawne dla konsumentów – czym jest i kto tak naprawdę może z niego skorzystać?

Porady prawne

Zacznijmy od tego, że porady prawne mogą być udzielane przez osoby posiadające wykształcenie prawnicze, tzn. posiadające co najmniej tytuł magistra prawa. W praktyce takie zadania są realizowane przez adwokatów, radców prawnych, doradców prawnych, rzadziej przez notariuszy i komorników. 

W zakres porady prawnej wchodzi przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie pojawiającego się problemu prawnego. Porada przybiera najczęściej postać ustną, choć możliwe jest również udzielenie jej w formie pisemnej – w tej sytuacji mówimy o tzw. opinii prawnej. Niezależnie jednak od tego kto i w jakiej formie udziela porady prawnej jedno jest pewne – jej podstawowym celem jest pomoc osobie, która zwraca się z problemem prawnym.

Porady prawne przez telefon

Porady prawne są usługami odpłatnymi, podobnie jak ma to miejsce w przypadku konsultacji lekarskich. Ustawodawca przewidział jednak, że części społeczeństwa może jednak nie stać na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi. Wysokość wynagrodzenia za poradę prawną jest uzależniona od wielu czynników – głównie od złożoności danej sprawy, jej zadawnienia oraz tego jak długo trzeba będzie pracować nad rozwiązaniem. Jeśli danej osoby nie stać na opłacenie prawnika może skorzystać z biura porad obywatelskich, które działają przy każdym urzędzie miasta lub gminy, względnie udać się do studenckiej poradni prawnej, które działają przy wydziałach prawa polskich uniwersytetów. Pomoc oferowana w tym zakresie jest darmowa, choć trzeba pamiętać, że prawnicy lub studenci mogą weryfikować stan materialny potencjalnego klienta (jeśli będzie go stać na zawodowego prawnika to darmowa porada nie zostanie po prostu udzielona).

Nowością w omawianym zakresie są porady prawne udzielane przez telefon w ramach specjalnego programu pomocowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższa oferta jest skierowana do wszystkich osób, które mają problem z nieuczciwym przedsiębiorcą (niezależnie od tego jakiego rodzaju działalnością się on zajmuje). UOKiK uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym znajduje się prawnik gotowy do udzielenia wszelkich informacji w zakresie spraw dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. 

Bezpłatna infolinia konsumencka 801 440 220 to najszybszy i najwygodniejszy sposób uzyskania bezpośredniej pomocy przez telefon. Przydatny numer, pod który można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Dotowaną przez Urząd bezpłatną infolinię prowadzi Federacja Konsumentów. Warto zapamiętać, że prawnicy odpowiadają także na pytania konsumentów pod adresem [email protected]. Połączenie, jak i porady elektronicznie są całkowicie bezpłatne. 

Zakres darmowej pomocy prawnej

Bezpłatną pomoc prawną w ramach Infolinii mogą uzyskać tylko indywidualni konsumenci – osoby, które zawarły lub chcą zawrzeć umowę sprzedaży lub usługi dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsultanci nie udzielają porad przedsiębiorcom.

Infolinię obsługuje zespół merytoryczny złożony z  pracowników Federacji Konsumentów: 

  • konsultanci Infolinii – 7 prawników, w  tym 6 osób udzielających porad telefonicznie oraz osoba odpowiadająca na pytania drogą mailową; posiadają wykształcenie wyższe prawnicze, poparte szkoleniami z  zakresu prawa konsumenckiego oraz doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa, 2 koordynatorów – prawników służących wsparciem merytorycznym konsultantom, radca prawny – wspiera konsultantów merytorycznie, szczególnie w  zakresie zagadnień procesowych. 

W jakich sytuacjach dzwonić pod ten numer? Bezpłatna Infolinia konsumencka ma za zadanie: udzielać telefonicznie informacji o  prawach konsumentów i  możliwościach dochodzenia przez nich roszczeń (porady prawne oraz praktyczne sposoby załatwiania spraw konsumenckich), udzielać porad prawnych ułatwiających rozwiązywanie podstawowych problemów konsumenckich, np. zwrot towaru, odstąpienie od umowy, sposób złożenia reklamacji, informować o  urzędach i  organizacjach, które świadczą specjalistyczną pomoc konsumentom (pozarządowe organizacje konsumenckie, miejscy i  powiatowi rzecznicy konsumentów), kierować konsumentów do wyspecjalizowanych instytucji w  sprawach wykraczających poza ww. zakres, np. w  sprawach ubezpieczeniowych do rzecznika ubezpieczonych. 

Z  Infolinii mogą korzystać konsumenci, którzy mają problem z  przedsiębiorcą, np. przy zakupie towaru lub świadczeniu usługi. Konsultanci udzielają porady, jak rozwiązać konkretny problem. Jeżeli sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia, interwencji, porady bezpośredniej, napisania wystąpienia do przedsiębiorcy lub instytucji, wskazują organizację, do której można zwrócić się o pomoc.

Pozostałe artykuły