CIT – kogo dotyczy i jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych?

rachunek VAT

CIT (ang. Corporate Income Tax) jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, na mocy obowiązującego prawa musisz odprowadzać podatki od uzyskanych z działalności dochodów.

Podatnicy podatku CIT – kim są?

Z odpowiedzią przychodzi Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21, poz. 86). Akt dość obszerny, ale za to precyzyjnie wskazujący grupę podatników CIT. Wg. jego zapisów zaliczamy do niej:

  1. Osoby prawne, czyli spółki prawa handlowego, banki, fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie (Art.1 ust.1 )
  2. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych. Podatnikami CIT są zatem również spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 1 ust. 3 pkt. 1).
  3. Spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania ((Art. 1 ust. 3 pkt. 2)
  4. Grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (Podatkowe grupy kapitałowe) (Art. 1a).

Nie wszystkie rodzaje działalności zostały objęte reżimem podatku CIT. Wg. przepisów ustawy nie stosujemy ich do:

  1. Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
  2. Dochodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.
  3. Dochodów przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach podatku tonażowego.
  4. Przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

CIT- stawki podatku- zmiany w prawie od stycznia 2019 r.

Obecnie obowiązujące stawki podatku CIT to:

  1. Zasadnicza: 19% – stawka obejmująca każdą jednostkę podlegającą podatkowi CIT
  2. 9%– stawka obejmująca tzw. małych podatników CIT.

UWAGA! Stawka dotycząca małych podatników wynosiła wcześniej odpowiednio 15%. Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Kim są mali podatnicy CIT?

To podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 EUR brutto,  a którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1 200 000 EUR netto – wartość ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Dla kogo CIT 9%?

Aby móc skorzystać z 9% stawki CIT, nie można przekroczyć limitu 1 200 000 EUR przychodów – ani w poprzednim, ani w bieżącym roku podatkowym. Pamiętajmy o rozgraniczeniu wynikającym z kwoty brutto w poprzednim roku podatkowym, z kolei w bieżącym roku – bierzemy pod uwagę kwotę netto.

Osoby prawne, które dopiero otwierają działalność, zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane – one również mogą skorzystać ze stawki 9% pod warunkiem, że w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności uzyskają bieżący przychód nieprzekraczający równowartości 1 200 000 EUR netto.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Nie wiesz, jak rozliczyć CIT? Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa podatkowego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.