Czym jest firma dla przedsiębiorcy?

firma

Firma to określenie, które jest powszechnie używane jako synonim przedsiębiorcy, a najbardziej jako synonim przedsiębiorstwa. Niestety nie jest to właściwe użycie tego terminu. Firma zgodnie z prawem to oznaczenie przedsiębiorcy. Firmą posługują się zarówno osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki prawa handlowego. W artykule opiszemy, dlaczego firma jest ważna dla przedsiębiorcy oraz podamy podstawowe informacje dotyczące firmy.

Firma – podstawy prawne

Zgodnie z art. 432 § 1 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Co to oznacza? Oznacza, że Kodeks Cywilny definiuje firmę jako nazwę określonego przedsiębiorstwa, pod którym występuje ono w obrocie gospodarczym i konkuruje z innymi przedsiębiorstwami.

Powoduje to, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców, zwłaszcza, gdy ci przedsiębiorcy działają na tym samym rynku, w tej samej branży.

Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Cywilnego firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd, w szczególności: co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, miejsca działania oraz źródeł zaopatrzenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy chcemy prowadzić działalność gospodarczą to powinniśmy dokładnie zastanowić się nad wyborem nazwy pod którą będziemy działać. Niewłaściwa nazwa, którą wybierzemy może narazić nas na odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości poprzez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem do oznaczenie innego przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji.

W przypadku rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym czy też Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej firma z urzędu podlega sprawdzeniu przez organ dokonujący rejestracji naszego przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców może odmówić nam zarejestrowania spółki, właśnie, dlatego, że nasza firma nie odróżnia się w sposób dostateczny od firm innych przedsiębiorstw funkcjonujących na tym samym rynku. Stąd ważne jest prawidłowe skonstruowanie firmy naszego przedsiębiorstwa jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma – oznaczenie przedsiębiorcy w zależności od formy działalności

Zasadniczo oznaczenie przedsiębiorcy determinuje także forma w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. W zależności od formy działalności będą miały zastosowanie określone przepisy, które określają, jakie elementy mogą wchodzić w skład firmy.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej), regulacje dotyczące firmy znajdziemy w art. 434 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Powyższy przepis nie wyłącza także możliwości użycia w firmie pseudonimu, czy też określeń wskazujących na przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia czy też innych dowolnie obranych pojęć.

W przypadku spółek prawa handlowego, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych, szczegółowe regulacje dotyczące budowania firmy tych podmiotów znajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem firmy? Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa gospodarczego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.