Coraz częściej w środowisku pracy możemy spotkać się z działaniami osób przełożonych bądź innych pracowników, które mają na celu poniżenie lub ośmieszenie współpracownika, a w efekcie wyeliminowanie go z zespołu pracowników. Jednym z takich zjawisk w miejscu pracy jest mobbing. Składają się na niego różne działania, których jedynym celem jest zaszkodzenie ofierze. W artykule opiszemy czym jest mobbing, jakie działania się na niego składają oraz co powoduje.

 

mobbing

Czym jest mobbing?

Pojęcie mobbingu definiuje nam Kodeks Pracy w art. 943 paragrafie 2. Zgodnie z tym przepisem: mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Działania te wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

 

Zasadniczo mobbingiem możemy, więc nazwać działania opierające się na stosowaniu terroru psychicznego w życiu zawodowym, które są powtarzalne przez jedną lub kilka osób skierowane przeciwko jednemu pracownikowi, który pozostaje pozbawiony szans na pomoc i obronę.

Jakie zachowania mogą składać się na mobbing?

 

mobbing

W praktyce mobbing może składać się z różnych zachowań. Najczęściej osoba, która jest mobberem (osoba, która mobbinguje drugiego pracownika) może podważać kompetencje swojej ofiary. Osoba, która dopuszcza się zachowań mobbingowych może:

  • Nie dawać wypowiedzieć się pracownikowi, który jest ofiarą mobbingu.
  • Na pytania mobbingowanego pracownika reagować agresją lub krzykiem.
  • Grozić pracownikowi utratą pracy, postępowaniem dyscyplinarnym itp.
  • Całkowicie ignorować mobbingowanego pracownika.
  • Przenosić mobbingowanego pracownika do miejsca, w którym nie ma kontaktu z innymi pracownikami.
  • Wyśmiewać mobbingowanego pracownika nie tylko na osobności, ale także w towarzystwie innych współpracowników.
  • Odbierać mobbingowanemu pracownikowi wcześniej przydzielone zadania.
  • Zlecać mobbingowanemu pracownikowi nowe zadania, których realizacja jest niemożliwa bądź niepotrzebna.

 

Jak widać działania osoby dopuszczającej się mobbingu są różne. Oczywiście powyżej przedstawiliśmy przykładowe działania mobbera, których katalog jest zawsze otwarty, o ile powodują poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

 

Konsekwencje mobbingu

 

Działania, które opisaliśmy powyżej zazwyczaj są powtarzane przez mobbera i stają się codziennością pokrzywdzonego pracownika. Powoduje to, że staje się on coraz bardziej zestresowany, nie chce przychodzić do pracy. Przyjście do pracy związane jest dla niego ze stresem i strachem związanym z możliwością utraty stanowiska. Często traci także wiarę w swoje siły i umiejętności zawodowe. Ostatecznym skutkiem mobbingu może być pogorszenie się stanu zdrowia pracownika i wywołanie u niego stanu depresji.

 

 

Jak bronić się przed mobbingiem?

Zastanówmy się teraz jak bronić się przed mobbingiem. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Realizacją tego obowiązku jest wprowadzenie określonej procedury mobbingowej. Przed rozpoczęciem działań w sądzie warto skorzystać z procedury stosowanej w naszym zakładzie pracy i zgłosić sprawę odpowiedniej osobie.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań przeciwko mobberowi warto zebrać odpowiednie dowody. Maile pracownicze z poleceniami i uwagami mobbera mogą być pomocne w czasie sprawy w sądzie. Warto także zastanowić się nad nagraniem rozmowy z osobą, która nas mobbinguje, jeżeli wiemy, że nie możemy liczyć na pomoc pozostały współpracowników.

Po zebraniu dowodów możemy natychmiast rozwiązać umowę o pracę z naszym pracodawcą i domagać się stosowanego odszkodowania na podstawie Kodeksu Pracy. Z tytułu pogorszenia się stanu naszego zdrowia możemy iść do sądu, by pracodawca zadośćuczynił naszej krzywdzie. Przed zwróceniem się do sądu warto skorzystać z pomocy prawnika. Najlepiej specjalisty z zakresu prawa pracy, który pomoże nam uzyskać odszkodowanie za naszą krzywdę.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Znajdziesz ją na www.tuprawnik.pl !

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to znajdziesz ją na www.tuprawnik.pl. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz z opisem Twojej sprawy i potrzebnej pomocy prawnej. Możesz to zrobić poprzez przycisk na stronie głównej www.tuprawnik.pl – opisz swoją sprawę lub poprzez przycisk który znajduje się na dole. Po wypełnieniu formularza z opisem sprawy otrzymasz oferty od prawników, którzy są ekspertami w Twojej sprawie. Dzięki temu oszczędzisz czas i pieniądze, a dodatkowo zawsze będzie mieć dostęp do wysokiej jakości usług prawnych.