Czym jest mobbing i jak się przed nim bronić?

mobbing

W środowisku pracy możemy spotkać się z działaniami osób przełożonych bądź innych pracowników, które mają na celu poniżenie lub ośmieszenie współpracownika. Jednym z takich zjawisk w miejscu pracy jest mobbing. Składają się na niego różne działania, których jedynym celem jest zaszkodzenie ofierze. W artykule opiszemy czym jest mobbing, jakie działania się na niego składają oraz co powoduje.

Czym jest mobbing?

Pojęcie mobbingu definiuje nam Kodeks Pracy w art. 943 paragrafie 2. Zgodnie z tym przepisem: mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Działania te wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Czuje się poniżony i ośmieszony, izolowany z zespołu. Zasadniczo mobbingiem możemy nazwać działania opierające się na stosowaniu terroru psychicznego w życiu zawodowym, które są powtarzalne przez jedną lub kilka osób skierowane przeciwko jednemu pracownikowi, który pozostaje pozbawiony szans na pomoc i obronę.

Jakie zachowania mogą składać się na mobbing?

W praktyce mobbing może składać się z różnych zachowań. Najczęściej osoba, która jest mobberem (osoba, która mobbinguje drugiego pracownika) może podważać kompetencje swojej ofiary. Osoba, która dopuszcza się zachowań mobbingowych może:

  • Nie dawać wypowiedzieć się pracownikowi, który jest ofiarą mobbingu
  • Na pytania mobbingowanego pracownika reagować agresją lub krzykiem
  • Grozić pracownikowi utratą pracy, postępowaniem dyscyplinarnym itp.
  • Całkowicie ignorować mobbingowanego pracownika
  • Przenosić mobbingowanego pracownika do miejsca, w którym nie ma kontaktu z innymi pracownikami
  • Wyśmiewać mobbingowanego pracownika w towarzystwie innych współpracowników
  • Odbierać mobbingowanemu pracownikowi wcześniej przydzielone zadania
  • Zlecać mobbingowanemu pracownikowi nowe zadania, których realizacja jest niemożliwa bądź niepotrzebna.

Działania osób dopuszczających się mobbingu są różnorodne. Powyższy katalog zachowań ma charakter otwarty. Wszystkie działania mobbera, które powodują poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników, możemy zakwalifikować jako mobbing.

Konsekwencje mobbingu

Działania, które opisaliśmy powyżej zazwyczaj są powtarzane przez mobbera i stają się codziennością pokrzywdzonego pracownika. Powoduje to, że staje się on coraz bardziej zestresowany, nie chce przychodzić do pracy. Przyjście do pracy związane jest dla niego ze stresem i strachem związanym z możliwością utraty stanowiska. Towarzyszy temu utrata wiary w  swoje siły i umiejętności zawodowe. Ostatecznym skutkiem mobbingu może być pogorszenie się stanu zdrowia pracownika i wywołanie u niego stanu depresji.

Jak bronić się przed mobbingiem?

Zastanówmy się teraz jak bronić się przed mobbingiem. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Realizacją tego obowiązku jest wprowadzenie określonej procedury mobbingowej. Przed rozpoczęciem działań w sądzie warto skorzystać z procedury stosowanej w naszym zakładzie pracy i zgłosić sprawę odpowiedniej osobie.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań przeciwko mobberowi warto zebrać odpowiednie dowody. Maile pracownicze z poleceniami i uwagami mobbera mogą być pomocne w czasie sprawy w sądzie. Nagranie rozmowy z osobą, która nas mobbinguje, będzie silnym dowodem w sprawie.

Po zebraniu dowodów możemy natychmiast rozwiązać umowę o pracę z naszym pracodawcą i domagać się stosowanego odszkodowania na podstawie Kodeksu Pracy. Z tytułu pogorszenia się stanu naszego zdrowia możemy iść do sądu, by pracodawca zadośćuczynił naszej krzywdzie. Przed zwróceniem się do sądu warto skorzystać z pomocy prawnika. Najlepiej specjalisty z zakresu prawa pracy, który pomoże nam uzyskać odszkodowanie za naszą krzywdę.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w Twojej sprawie związanej z mobbingiem?  Masz pytania z zakresu prawa pracy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.