Czym jest pełnomocnictwo zgodnie z prawem?

pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to upoważnienie osoby do działania w imieniu mocodawcy, które jest wyrażone przez oświadczenie woli. Obejmuje upoważnienia do wykonywania czynności prawnych, które szczegółowo określa treść pełnomocnictwa zgodnie z wolą mocodawcy. Jest uprawnieniem do reprezentowania lub zastępowania mocodawcy w obrocie gospodarczym podczas zawierania umów lub stosunków prawnych z innymi podmiotami.

pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo, co powinno zawierać?

Pełnomocnictwo musi zawierać określone elementy, by umocowany mógł skutecznie z niego korzystać i reprezentować nas w interesach.

1. Wskaż mocodawcę – jeżeli jest nim przedsiębiorca, należy wskazać dane identyfikacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W zależności od podmiotu konieczne jest wskazanie numeru NIP, numeru rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokładnego adresu siedziby spółki, a także nazwy przedsiębiorstwa.

2. Wskaż osobę upoważnioną do działania – poprzez imię i nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego.

3.Określ zakres pełnomocnictwa – wskaż czynności, jakie w Twoim imieniu może wykonywać pełnomocnik.

Przykład

Upoważniam Jana Kowalskiego do zawarcia umowy z Jawa Sp. z o.o. w przedmiocie dostawy partii kosmetyków marki XYZ.

Do obciążenia dodatkowymi obowiązkami mocodawcy konieczna będzie osobna umowa.

Pełnomocnictwo – dowolna forma oświadczenia woli mocodawcy

Udzielenie pełnomocnictwa to jednostronna czynność prawna mocodawcy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a dokładnie art. 60, wola osoby dokonującej czynność prawną może zostać wyrażona przez każde zachowanie się osoby składającej oświadczenie. Musi ono jedynie ujawniać jej wolę. W obrocie gospodarczy warto się zabezpieczyć i na piśmie upoważnić pełnomocnika do określonych czynności reprezentowania podmiotu w sprawach ważnych dla naszego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać o właściwym umocowaniu pełnomocnika. W przeciwnym razie narażamy się na możliwość zakwestionowania przez drugą stronę umowy, zawartej przez osobę działającą w naszym imieniu.

Obecnie możliwe jest również złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej.

Serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporządzenia pełnomocnictwa lub prokury? Skorzystaj z serwisu TuPrawnik.pl! Wystarczy, że wypełnisz interaktywny formularz i opiszesz swoją sprawę.

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna