Czym jest program polska bezgotówkowa?

Od kilku lat polski rząd realizuje szereg różnych programów społecznych, których podstawowym celem jest podniesienie stopy życiowej obywateli. Można tutaj wymienić chociażby program 500+, Wyprawkę dla uczniów, czy też 13 emeryturę dla seniorów. Jednym z mniej poznanych programów jest „Polska bezgotówkowa” – jakie są jego założenia i cele?

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Obecnie płatność za zakupiony towar lub usługę może odbywać się na dwa różne sposoby:

  • tradycyjnie – poprzez zapłatę w formie gotówkowej,
  • elektronicznie – poprzez zapłatę w formie bezgotówkowej (np. kartą płatniczą, telefonem, smartwatchem).

Ustawodawca zachęca do dokonywania płatności elektronicznych, jednak nie zakazuje posługiwania się tradycyjnym pieniądzem. Każde z powyższych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Biorąc jednak pod uwagę cyfryzację coraz większej ilości usług (w tym także tych o charakterze administracyjnym i sądowym) rządzący zachęcają, aby przedsiębiorcy przechodzili na formę bezgotówkowych transakcji – i to właśnie w tym celu powstał program „Polska bezgotówkowa”.

Polska bezgotówkowa

Program „Polska bezgotówkowa” jest formą zachęcania przedsiębiorców do tego, by obsługiwali swoich klientów przy pomocy terminali. Adresatami programu są mali i średni przedsiębiorcy. Na wprowadzenie terminala płatniczego może pozwolić sobie każdy przedsiębiorca, jednak program Polska Bezgotówkowa dodatkowo wspiera inicjatywę, która powstała na wniosek członków rynku usług płatniczych w Polsce

Przedsiębiorca, który chciałby przystąpić do programu musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać numer NIP,
  • nie przyjmować płatności bezgotówkowych przez ostatnie 12 miesięcy,
  • działać w ramach franczyzy obejmującej nie więcej niż 5 placówek,
  • nie być zarejestrowanym z innym agentem rozliczeniowym.

Uczestnictwo w programie „Polska bezgotówkowa: jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Chęć przystąpienia do programu wymaga podpisania właściwej umowy. Przedsiębiorca podpisuje umowę z wybranym przez siebie dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w programie. Wszystkie instytucje (agenci rozliczeniowi i banki), z którymi można rozpocząć współpracę wymienieni są na stronie www.polskabezgotowkowa.pl Umowa jest podpisywana na okres co najmniej 12 miesięcy.

Zasady programu Polska bezgotówkowa

Każda z instytucji biorących udział w programie „Polska bezgotówkowa” może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat. W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 3 terminale płatnicze we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji. Od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do 20 sztuk. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego oraz obsługą płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Pamiętajmy, że nie ma restrykcji lub ograniczeń co do branży lub kodu PKD, w którym działa przedsiębiorstwo chcące wziąć udział w programie „Polska bezgotówkowa”. Możesz więc pracować jako niezależny broker ubezpieczeniowy, prowadzić kwiaciarnię czy rodzinną cukiernię – wciąż będziesz mógł przystąpić do programu. Oczywiście, konieczne jest też posiadanie własnego narzędzia do rozliczenia i ewidencji przychodów gotówkowych i bezgotówkowych – w tej roli doskonale sprawdzą się małe kasy fiskalne. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko wybór swojego dostawcy terminala i złożenie wniosku.

Pozostałe artykuły