Czym jest prokura?

prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest zatem szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Upoważnia do reprezentacji przedsiębiorstwa, dzięki czemu może ono sprawnie funkcjonować.

 prokura

Prokura – rodzaje

Prokura może zostać udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie, co powoduje, że możemy wyróżnić następujące jej rodzaje:

1. Prokurę oddzielną – zwaną samoistną albo jednoosobową. Umożliwia skuteczne podejmowanie działań przez jednego prokurenta.

2. Prokurę łączną – w takim przypadku działania podejmuje wiele prokurentów. Zakres umocowania może być ograniczony do pewnych czynności, w których wymagane jest współdziałanie wszystkich prokurentów łącznie. Umożliwia to wzajemne kontrolowanie się prokurentów.

3. Prokurę mieszaną –  polega na działaniu prokurenta wspólnie z członkiem organu zarządzającego bądź wspólnikiem danego przedsiębiorstwa.

Oprócz powyższych rodzajów występuje jeszcze prokura oddziałowa. W jej przypadku  prokurent jest uprawniony wyłącznie do działań, które mają związek z jednym, konkretnym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, oddziałem.

 

Kto może ustanowić prokurę?

Zgodnie z przepisami prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że prokurę mogą ustanowić:

  • wszystkie spółki osobowe prawa handlowego, a więc: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna;
  • wszystkie spółki kapitałowe prawa handlowego, a więc: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
  • podmioty, które poprzez prowadzenie działalności gospodarczej podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców: stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, fundacje itp.

Obecnie na mocy zmian wprowadzonych przez ustawę – prawo przedsiębiorców prokurę mogą ustanowić także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej. Po jej ustanowieniu stosowna informacja pojawi się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Serwis TuPrawnik.pl

Prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz  pomocy prawnej? Skorzystaj z serwisu TuPrawnik.pl! Wystarczy, że wypełnisz interaktywny formularz  i opiszesz nam swoją sprawę. Otrzymasz oferty od prawników-ekspertów z całej Polski, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego.

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna