Dla kogo darmowe porady prawne od 1 stycznia 2019?

kontrakt managerski

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw tej zmiany?

Odpowiedzi na to pytanie udziela nam art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, który zyskał na mocy nowelizacji  nowe brzmienie:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Aby taką pomoc uzyskać, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (załącznik nr 1 do ustawy) w którym oznajmiamy, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Co ciekawe – nie jest wymagana argumentacja ani dowody poświadczające niemożność pokrycia kosztów pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Dotychczas, z pomocy prawnej – nieodpłatnie – mogli skorzystać m.in. weterani, kombatanci, osoby do 26. roku życia oraz powyżej 65. roku, ciężarne, członkowie rodzin posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także osoby niezamożne, które w roku poprzedzającym skorzystanie z pomocy prawnej, miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy włączają do systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego także  novum – poradnictwo obywatelskie.

WAŻNE! Porady obywatelskie mogą, ale nie muszą być udzielane przez wykwalifikowanych prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. Aby móc ich udzielać, wystarczy odbyć dedykowane szkolenie. Osoba, która je ukończy, może udzielać porad obywatelskich. 

Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone zostały na mocy nowelizacji porady prawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to osób, które już prowadzą działalność. Przyszli przedsiębiorcy, w ramach przygotowań do rozpoczęcia działalności, mogą skorzystać z porad.

Jak wynika z treści art. 3 a ust.1, nieodpłatne porady są dedykowane przede wszystkim osobom mających długi, pytania z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Art. 3a. 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Duże kontrowersje budzi również wprowadzony przez nowelizację art. 3a ust. 2 przewidujący nieodpłatną mediacje w ramach poradnictwa obywatelskiego. Jak wyglądać będzie stosowanie tego przepisu w praktyce funkcjonowanie na gruncie prawa – przekonamy się już niebawem.

Z nowym rokiem, poza nowelizacją przepisów, zmianie ulegnie również brzmienie przedmiotu ustawy. Od tej chwili będziemy już przywoływać „Ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej” (Dz. U. z 1 sierpnia 2018 r., poz. 1467).

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.