Umowa deweloperska

umowa deweloperska

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnego mieszkania jest dla wielu osób jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Decyzja ta wiążę się zawsze z dużym obciążeniem finansowym. Aby ograniczyć ryzyko prawne związane z zakupem własnego m, warto więc dokładnie przeanalizować zapisy znajdujące się w umowie deweloperskiej.

umowa deweloperska

 

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska jest umową zawieraną przez nabywcę mieszkania z deweloperem przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania jego budowy. Na mocy umowy deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na nabywcę, natomiast nabywca – do zapłaty ustalonej ceny. Ważne, aby w umowie zostało precyzyjnie określone zasady płatności. W szczególności powinniśmy  terminy i kwoty, w jakich nabywca będzie dokonywać kolejnych wpłat.

Umowa deweloperska – istotne elementy

Istotnym elementem umowy deweloperskiej są także podstawowe informacje o mieszkaniu takie jak: jego dokładna powierzchnia i układ pomieszczeń, określenie położenia budynku, w którym będzie znajdował się lokal i jego usytuowanie w tym budynku, a także zakres i standard prac wykończeniowych, za które odpowiada deweloper. W umowie deweloperskiej powinny zostać również określone warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych.

Co istotne, umowa deweloperska może stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu czy przeniesienie prawa własności tego lokalu na nabywcę

Umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, a koszty jej zawarcia ponoszą po połowie nabywca oraz deweloper.

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu projektu umowy deweloperskiej? Skorzystaj z usług prawnika

Opisz swoją sprawę