Jednoosobowa działalność gospodarcza. Pierwsze kroki.

ednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać założona przez każdą osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zazwyczaj będą to osoby, które ukończyły 18 lat. Jednoosobowej działalności gospodarczej nie mogą jednak otworzyć osoby które mają status funkcjonariuszy publicznych. Taki status określa ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

ednoosobowa działalność gospodarcza

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – ważne kroki

 

Aby założyć działalność gospodarczą należy:

  • ustalić nazwę firmy – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę, że jej nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela;
  • określić miejsce (konkretny adres) prowadzenia działalności i datę, od której działalność będzie prowadzona – co istotne, od tego momentu ZUS będzie naliczał składki za ubezpieczenie społeczne z tytułu bycia przedsiębiorcą;
  • wybrać formę opodatkowania i częstotliwość, z jaką będą płacone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (miesięcznie/kwartalnie),, a także formę prowadzenia rachunkowości;
  • wskazać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i przypisać jej odpowiedni kod PKD;
  • zarejestrować działalność składając wypełniony formularz CEIDG-1.

Informacje o zarejestrowaniu działalności w CEIDG zostaną automatycznie przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorcy, który nie posiadał numeru NIP, zostanie on nadany po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, podobnie jak numer REGON.

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostałe rzeczy do załatwienia

Zgłoszenie działalności gospodarczej jako płatnika podatku VAT wymaga natomiast złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym wypełnionego formularza VAT-R  (od niedawna można to zrobić także w formie elektronicznej za pomocą serwisu ePUAP).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zatrudniać innych pracowników. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tej formy działalności gospodarczej właściciel-przedsiębiorca odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Potrzebujesz pomocy przy zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej? Skorzystaj z usług prawnika

Opisz swoją sprawę