Kim jest przedsiębiorca?

przedsiębiorca

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce nie identyfikuje się z pojęciem prawnym przedsiębiorcy. Uważają, że są to duże przedsiębiorstwa takie jak spółki kapitałowe a nie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kim jest zgodnie z polskim prawem przedsiębiorca, o tym dowiesz się z naszego artykułu.

przedsiębiorca

Przedsiębiorca – definicja zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców

Nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadziła nową definicję przedsiębiorcy w prawie gospodarczym. Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą.

Zgodnie z tym artykułem za przedsiębiorców tak jak dotychczas uważa się wspólników spółki cywilnej (sama spółka nie jest przedsiębiorcą, o czym należy pamiętać).

Warto także zaznaczyć, że w polskim prawie funkcjonują także inne definicje pojęcia przedsiębiorca. Taka definicję znajdziemy także w Kodeksie cywilnym czy też w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Definicja zawarta jednak w Prawie przedsiębiorców, a poprzednio w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ma bardziej uniwersalny charakter. Dodatkowo wszystkie ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej odwołują się do tej definicji.

 

Przedsiębiorca – podmioty posiadające status przedsiębiorcy

Jakie podmioty zgodnie z Prawem przedsiębiorców mają status przedsiębiorcy, które możemy spotkać w obrocie gospodarczym?

Po pierwsze, ustawa wymienia, że przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Zatem ta część przepisu odwołuje się do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która podlega obowiązkowej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po drugie, ustawa wymienia osoby prawne jak podmioty wykonujące działalność gospodarczą. Taki osobami prawnymi są przede wszystkim spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółka akcyjna. Oprócz tych podmiotów status przedsiębiorcy będą także posiadać osoby prawne takiej jak spółdzielnia czy też zarejestrowane stowarzyszenie.

 

Po trzecie, status przedsiębiorcy przysługuje również jednostkom organizacyjnym niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Jakie są to podmioty? Są to tzw. ułomne osoby prawne. Według prawa do nich zaliczamy przede wszystkim spółki osobowe prawa handlowego takie jak spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, a także spółka komandytowo-akcyjna.

 

 

Serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo zamierzasz ją założyć z każdą sprawą z zakresu prawa możesz zwrócić się na TuPrawnik.pl. Opisz swoją sprawę – otrzymasz oferty od prawników- ekspertów z całej Polski, które będziesz mógł zestawić i porównać. Wybierz opcję najlepszą dla siebie!

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna