Kodeks pracy – ważne zmiany w przepisach od września 2019 r.

Mobbing, dyskryminacja, świadectwo pracy, szczególne uprawnienia dla członków rodziny. Tych zagadnień dotyczy nowelizacja prawa pracy, zgłoszona z inicjatywy ustawodawczej prezydenta (tzw. „nowelizacja prezydencka”). O co, jako pracodawca, musisz zadbać od 7 września 2019 r.? Czy jako pracownik, możesz spodziewać się dodatkowych przywilejów? O tym w dzisiejszym wpisie na blogu TuPrawnik.pl!

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka nowych rozwiązań, istotnych zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Zobacz co się zmienia w przepisach od 7 września 2019 r.!

Mobbing

Nowe brzmienie zyskuje art. 943 § 4 Kodeksu pracy. Dotyczy on odszkodowania za mobbing. Od teraz, pracownik będzie mógł dochodzić odszkodowania od pracodawcy również w przypadku, gdy nie rozwiązał on stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę. O tym czym jest mobbing pisaliśmy już na naszym blogu tutaj. Dotychczas przepis ten przyznawał prawo do dochodzenia odszkodowania jedynie temu pracownikowi, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace. Wysokość takiego odszkodowania nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dyskryminacja

Nowe przepisy antydyskryminacyjne to głęboki ukłon ustawodawcy w stronę pracownika . Znacząco wzmocnił jego ochronę i uznał za otwarty katalog przyczyn dyskryminacji. Od 7 września 2019 r. sąd rozpatrzy każde kryterium, jakie wskaże nierówno traktowany pracownik jako dowód na swoją dyskryminacje.  I albo  sąd uzna je za odpowiednio doniosłe społecznie – a co za tym idzie – dyskryminacyjne, i przyzna racje pracownikowi, albo sprawę oddali. Pamiętajmy, że w każdym takim przypadku musi zaistnieć przesłanka nierównego traktowania. Jest to zmiana istotna z punktu widzenia dotychczasowego orzecznictwa –otwartość katalogu dyskryminacyjnego była w niektórych kręgach prawniczych kwestionowana. I tak niektórzy opowiadali się za jego otwartym charakterem, inni – za zamkniętym – skupionym tylko wokół wymienionych w kodeksie pracy przesłankach.

Świadectwo pracy

Z pewnością niejeden czytelnik naszego bloga doświadczył opieszałości, z jaką pracodawca wydawał mu świadectwo pracy. Zwłoka jak zwłoka – gorzej, jeżeli w ostateczności pracownik w ogóle go nie otrzymał. Jeżeli Twój pracodawca nie wydał Ci świadectwa pracy, możesz wystąpić do sądu o wydanie takiego dokumentu. Ten nowy przepis wprowadzony do Kodeksu pracy na mocy wrześniowej nowelizacji to art.  971 § 1. Jego brzmienie znajdziecie poniżej:

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe – pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnie do otrzymania świadectwa pracy (971 § 2 KP).

Ponadto został wydłużony termin do wystąpienia przez pracownika z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Do 6 września 2019 r. pracownik miał na to 7 dni. Nowelizacja prezydencka wydłuża ten czas o dodatkowych 7 dni. Pracownik ma zatem 14 dniod dnia otrzymania świadectwa pracy, aby wystąpić o takie sprostowanie. Jeżeli pracodawca uzna, że wniosek nie podlega sprostowaniu i nie uwzględni go, pracownik ma 14 dni, aby skierować sprawę do sądu pracy (wcześniej termin ten wynosił 7 dni). W przypadku niezawiadomienia pracownika przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik może wnieść sprawę do sądu pracy (art. 97 § 21 Kodeksu pracy).

Powyższe zmiany wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla pracodawców. Od 7 września 2019 r. niewydanie świadectwa pracy w terminie grozi grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Wcześniej sankcja ta groziła za niewydanie świadectwa pracy w ogóle. (art. 282 § 2KP).

Szczególne uprawnienia dla członków rodziny

Ustawodawca rozszerzył krąg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika innego niż pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Po wrześniowych zmianach w KP do kręgu tych osób zaliczamy również członków najbliższych rodzinie tj. babcie, dziadka, siostrę brata.

Osoby te na mocy art. 177 § 5 zostały objęte ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego. Ponadto mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 Kodeksu pracy). Zyskali prawo dochodzenia pełnego wynagrodzenia za okres, gdy nie wykonują pracy w związku z wadliwym rozwiązaniem z nimi umowy. To szczególne uprawnia, przyznające członkom rodziny szczególną ochronę.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy?  Masz pytania z zakresu prawa pracy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.

O Marta Mierzyńska

Cześć! Mam na imię Marta i witam Cię na blogu TuPrawnik.pl. który współtworzę. Staram się w prosty i przystępny sposób przybliżać czytelnikom kwestie prawne. Wierzę, że ich lektura poszerzy nie tylko Twoją wiedzę, ale i przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej. Jestem miłośnikiem prawa i nowych technologii, ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Jeśli masz pytania - napisz do mnie bądź zostaw komentarz pod interesującym Cię wpisem :)

Pokaż wszystkie artykuły Marta Mierzyńska →