Komu opłaca się kontrakt managerski?

kontrakt managerski

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych alternatywą dla standardowej umowy o pracę może być kontrakt managerski. Kontrakt managerski jest zazwyczaj zawierany w formie umowy zlecenia czyli umowy starannego działania.

kontrakt managerski

 

Czym jest kontrakt managerski?

Kontrakt managerski, nazywany także umową o zarządzanie, należy do katalogu umów cywilnoprawnych. Na mocy kontraktu managerskiego właściciel firmy powierza pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko zarządzanie prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem w zakresie określonym w niniejszej umowie.

Co powinien zawierać umowa kontraktu managerskiego?

Ze względu na swój charakter każdy kontrakt managerski powinien zawierać:

  • dokładny przedmiot umowy;
  • zakres obowiązków i uprawnień managera;
  • zakres odpowiedzialności managera za powierzone obowiązki;
  • wysokość wynagrodzenia managera z uwzględnieniem wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od efektów jego pracy, gdy takie występuje;
  • sposób rozwiązania umowy wraz z podaniem przewidzianego okresu wypowiedzenia;
  • zapisy dot. zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa.

W przeciwieństwie do sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, między właścicielem firmy a pracownikiem zatrudnionym na podstawie kontraktu managerskiego nie występuje podległość służbowa, co przekłada się zazwyczaj na znacznie większą samodzielność i swobodę działania managera niż etatowego pracownika.

Jakie są cechy kontraktu managerskiego?

Cechami charakterystycznymi kontraktu managerskiego są także nienormowany czas pracy, uzależniony od ilości powierzonych danemu managerowi zadań, czy brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. Aby uniknąć niekorzystnych dla siebie zapisów, warto jednak pamiętać, że treść kontraktu managerskiego może być modyfikowana przez strony na etapie jego negocjacji.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej Twojego kontraktu managerskiego? Skorzystaj z usług Tu Prawnik.pl!

Opisz swoją sprawę lub skorzystaj z usług w stałych cenach dostępnych na Tu Prawnik.pl !

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach