Konstytucja Biznesu – zmiany w prawie gospodarczym

Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu to 5 ustaw, które mają na celu ułatwienie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednocześnie to jedna z najbardziej kompleksowych zmian w prawie gospodarczym od ponad 30 lat. Z jakich ustaw składa się Konstytucja Biznesu? Jakie zmiany zajdą w prawie gospodarczym? Jak wpłynie to na prowadzenie działalności gospodarczej? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Konstytucja Biznesu

Z jakich ustaw składa się Konstytucja Biznesu?

Konstytucję Biznesu tworzy 5 ustaw: Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Konstytucja Biznesu – kluczowa ustawa ze zmianami

Główną ustawą, która wchodzi w skład Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r. Ustawa ta wprowadza wiele zmian, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej – np. ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność itp. Prawo przedsiębiorców reguluje również relacje między przedsiębiorcami a władzą publiczną, które teraz mają polegać na ograniczeniu ingerencji administracji w wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Mają opierać się na bardziej przyjaznej i partnerskiej administracji, która ma pomóc przedsiębiorcom. O innych zmianach pisaliśmy już w artykule Prawo przedsiębiorców – czyli, co zmieni się w prowadzeniu działalności gospodarczej?

 

Konstytucja Biznesu – jakie zmiany zajdą w prawie gospodarczym?

Oprócz zmian zawartych w Prawie Przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wprowadza także wiele zmian dla przedsiębiorców. Wprowadza, bowiem instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a więc organ, który będzie dbał i reprezentował interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Będzie mógł on interweniować w sprawach przedsiębiorców prowadzonych przez organy administracji. Więcej o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców można przeczytać z naszego artykułu: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowy organ chroniący interesy przedsiębiorców?

Zmiany dotyczą także funkcjonowania Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadza kilka modyfikacji. Po pierwsze, umożliwia dostęp poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej do rejestru pełnomocnictw i prokury. Wprowadza zasadę automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu, na który ją zawiesiliśmy. Zniesiony zostanie limit czasowy dla zawieszenia działalności gospodarczej, który wynosił 24 miesiące i obecnie będzie możliwe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na czas nieoznaczony.

Ustawa ta wprowadza również Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie stanowił rozwinięcie portalu www.biznes.gov.pl . Będzie on zawierał wskazówki jak załatwić różne sprawy urzędowe, a także umożliwi uiszczenie opłat czy też uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami na ubezpieczenie społeczne. Punkt będzie informował przedsiębiorców o zmianach zachodzących w prawie, a także o terminach urzędowych.

 

Jak Konstytucja Biznesu wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej?

Jeżeli przepisy rzeczywiście zrealizują swój cel, jakim jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej to będą one miały korzystny wpływ. Nie wszystkie zmiany mogą być jednak pozytywne, o czym pisaliśmy m.in. w artykule Prawo przedsiębiorców – czyli, co zmieni się w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Musimy jeszcze poczekać, by zobaczyć nowe przepisy w działaniu, wtedy dopiero będzie można określić czy rzeczywiście zrealizuje swoje założenia. 23 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał wszystkie ustawy, które stanowią Konstytucję Biznesu, wejdą one w życie 30 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

 

TuPrawnik.pl – sprawy gospodarcze

We wszystkich sprawach gospodarczych, zawsze możesz uzyskać pomoc prawną na TuPrawnik.pl. Oferujemy kompleksową obsługę spraw za pomocą naszej platformy TuPrawnik.pl, gdzie szybko możesz znaleźć ekspertów w Twojej sprawie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę główną i klikniesz na przycisk „Opisz swoją sprawę”. Po wypełnieniu formularza otrzymasz oferty prawników. Zawsze będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie!

Chcesz skorzystać z platformy TuPrawnik.pl? Może także kliknąć na przycisk poniżej!

Opisz swoją sprawę