Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2017 roku. Jej celem było przeciwdziałanie nadużyciom związanym z zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne i płacenie im niższych stawek niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie dostanie takiej stawki jego pracodawcy (zleceniodawcy) mogą grozić poważne konsekwencje prawne.

minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy?

Zasadniczo minimalna stawka godzinowa dotyczy osób, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług (są to osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników i zleceniobiorców – np. agenci prowadzący punkty handlowe). Minimalna stawka godzinowa ma więc zastosowanie do wszystkich osób, które zdecydowały się na świadczenie pracy na podstawie wyżej wymienionych umów. Ma ona także zastosowanie bez względu na to, jak strony umowy uzgodniły zasady ustalania wynagrodzenia – np. według stawki dziennej, tygodniowej albo miesięcznej. Należy jednak pamiętać, że minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania do umowy o dzieło.

Czy w umowie musimy zawrzeć minimalną stawkę godzinową?

Minimalna stawka godzinowa nie musi być dokładnie określona w umowie między stronami. Wynagrodzenie osób świadczących pracę może zostać określone dowolnie, np. w miesięcznej stawce. Ważne, aby wypłacone wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę wykonywanej pracy – nie było niższe niż gwarantowana stawka godzinowa, która obowiązuje w danym roku.
W praktyce, oznacza to, że umowa powinna zasadniczo zawierać liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w danym miesiącu, czy też okresie rozliczeniowym – tygodniu.
Jeżeli między zleceniobiorcą a zleceniodawcą doszło do zawarcia ustnej umowy to, zleceniodawca powinien przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia potwierdzić zleceniobiorcy sposób potwierdzania liczby przepracowanych przez niego godzin.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Jej stawka jest co roku waloryzowana w stopniu, który odpowiada wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Początkowo wynosiła 12 złotych brutto. W 2017 roku wynosiła około 13 złotych brutto. W tym roku wzrosła do 13,40 złotych brutto. Na początku przyszłego roku stawka minimalna wzrośnie do 14, 50 złotych brutto.
Jak widać jej wysokość stale rośnie tak samo jak minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co zrobić, gdy nie dostaje się minimalnej stawki godzinowej?

Najlepiej złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Po złożeniu do niej skargi Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę, w toku której zleceniodawca będzie musiał wykazać, że nie łamie przepisów. Zasadniczo zleceniobiorca nie musi wykazywać, że zostało naruszone jego prawo do minimalnej stawki za godzinę. Inspekcja kończy kontrolę poprzez udokumentowanie dokonanych ustaleń. W razie nieprawidłowości inspektor pracy ma obowiązek zobowiązania zleceniodawcy do wypłaty wynagrodzenia w prawidłowej wysokości.
Oprócz tego na naszego zleceniodawcę może został nałożona kara grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.
Niezależnie do działań związanych z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy można również dochodzić roszczeń z tytułu zawartej umowy na drodze cywilnoprawnej do właściwego sądu. W tym wypadku, na zleceniobiorcy będzie ciążył obowiązek wykazania, że nie otrzymywał minimalnej stawki godzinowej.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl. Znajdziesz tam ekspercką pomoc prawną od prawników z całej Polski! Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, w którym opiszesz swoje potrzeby. Możesz to zrobić klikając na przycisk poniżej – opisz swoją sprawę. Po wypełnieniu formularza, otrzymasz oferty pomocy prawnej od prawników – ekspertów w Twojej sprawie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to nie czekaj – skorzystaj z serwisu TuPrawnik.pl!

Opisz swoją sprawę