Minimalna stawka godzinowa – co ma zrobić zleceniobiorca, gdy jej nie dostaje?

minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w polskim porządku prawnym od 2017 roku. Jej celem jest przeciwdziałanie nadużyciom związanym z zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne i płacenie im niższych stawek niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  Pracodawcy (zleceniodawcy) mogą grozić poważne konsekwencje prawne.

minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług (są to osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników i zleceniobiorców – np. agenci prowadzący punkty handlowe).

Ma ona zastosowanie bez względu na to, jak strony umowy uzgodniły zasady ustalania wynagrodzenia – np. według stawki dziennej, tygodniowej albo miesięcznej.

Minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania do umowy o dzieło.

Czy w umowie musimy zawrzeć minimalną stawkę godzinową?

Minimalna stawka godzinowa nie musi być dokładnie określona w umowie między stronami. Wynagrodzenie pracownika może zostać określone dowolnie, np. w stawce miesięcznej.

Ważne, aby wypłacone wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę wykonywanej pracy nie było niższe niż gwarantowana stawka godzinowa obowiązująca w danym roku.

W praktyce oznacza to, że umowa powinna zawierać liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w danym miesiącu, czy też okresie rozliczeniowym – tygodniu.

Jeżeli między zleceniobiorcą a zleceniodawcą doszło do zawarcia ustnej umowy, to zleceniodawca powinien przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia potwierdzić zleceniobiorcy sposób potwierdzania liczby przepracowanych przez niego godzin.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Jej stawka jest co roku waloryzowana w stopniu, który odpowiada wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Początkowo wynosiła 12 złotych brutto. W 2017 roku było to już 13 złotych brutto. W tym roku (2018) wzrosła do 13,40 złotych brutto.

 Na początku 2019 r. stawka minimalna wzrośnie do 14, 50 złotych brutto.

Co zrobić, gdy nie dostaje się minimalnej stawki godzinowej?

Najlepiej złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Po jej wniesieniu, PIP przeprowadzi kontrolę, w toku której zleceniodawca będzie musiał wykazać, że nie łamie przepisów.

Zleceniobiorca nie musi wykazywać, że zostało naruszone jego prawo do minimalnej stawki za godzinę. PIP kończy kontrolę poprzez udokumentowanie dokonanych ustaleń. W razie nieprawidłowości, inspektor pracy ma obowiązek zobowiązania zleceniodawcy do wypłaty wynagrodzenia w prawidłowej wysokości.

Oprócz tego na naszego zleceniodawcę może został nałożona kara grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Niezależnie do działań związanych z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, można dochodzić roszczeń z tytułu zawartej umowy na drodze cywilnoprawnej do właściwego sądu. W tym wypadku, na zleceniobiorcy będzie ciążył obowiązek wykazania, że nie otrzymywał minimalnej stawki godzinowej.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej?  Odwiedź www.tuprawnik.pl.

Znajdziesz tam ekspercką pomoc prawną od prawników z całej Polski! Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, w którym opiszesz swoje potrzeby. Możesz to zrobić klikając na przycisk poniżej – opisz swoją sprawę.

Opisz swoją sprawę