Na początku lipca tego roku wejdzie w życie mechanizm split payment – czyli mechanizm dobrowolnej płatności podzielonej w VAT. Jest to kolejne narzędzie, które ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce. W artykule opiszemy na czym polega split payment i kogo będzie dotyczył. Zapraszamy do lektury!

split payment

Split payment – informacje wprowadzające

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) został wprowadzony przez ustawę z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 62.). Przepisy tej ustawy przewidują, że mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Ma być to kolejny instrument, który uszczelni system ściągalności podatku VAT w Polsce.

Na czym polega split payment?

Split payment jest to metoda podzielonej płatności, która dotyczy regulowania zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – konkretnie faktur VAT i podatku VAT. Osoba prowadzą działalność gospodarczą będzie mogła zdecydować o zastosowaniu podzielonej płatności. Poza wskazaniem łącznej kwoty płatności konieczne jest podanie zawartej w niej kwoty podatku VAT. Bank, który obsługuję odbiorcę płatności przeleje niezwłocznie kwotę VAT podaną w przelewie na rachunek bankowy zwany rachunkiem VAT. Oznacza to, że kwota VAT z danej faktury zasili rachunek VAT dostawy towarów lub usług. Na głównym rachunku odbiorcy płatności pozostanie jedynie kwota netto, którą będzie dysponował przedsiębiorca.

Kogo obejmie mechanizm split payment?

Jak już wspomnieliśmy mechanizm ten dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że wszystkie formy działalności (tak zwane B2B) będą objęte regulacjami tego mechanizmu. Od 1 lipca na mocy przepisów będzie to dobrowolna metoda płatności.

Problem pojawi się w przypadku, gdy jeden z naszych kontrahentów będzie jej używać, a my jeszcze nie zdecydujemy się na wdrożenie tej metody. W celu zgromadzeniu na rachunku VAT pieniędzy, zostaniemy zmuszeni do realizowania płatności tą metodą.

Split payment – rachunek VAT dla przedsiębiorców

Jak już wspomnieliśmy kluczowym elementem mechanizmu podzielonej płatności jest dodatkowy rachunek VAT. Od 1 lipca tego roku banki, a także SKOK-i będą zobligowane do uruchomienia takich rachunków automatycznie – jako dodatkowych rachunków bankowych do kont firmowych przedsiębiorców. Na rachunku tym będą znajdowały się tylko pieniądze z VAT.

Co powinien wiedzieć o rachunku przedsiębiorca?

Po pierwsze, rachunek VAT będzie stanowił coś w rodzaju subkonta do rachunku głównego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Po drugie, za uruchomienie rachunku i jego prowadzenie banku nie będzie mógł pobrać żadnych opłat.

Po trzecie, w przypadku gdy osoba prowadząca działalność posiada kilka rachunków w jednym banku, to w takim przypadku bank utworzy dla nich wszystkich jeden rachunków VAT. Na wniosek przedsiębiorcy można także utworzyć takie subkonta dla wszystkich rachunków.

Po czwarte, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma rachunki w różnych bankach, wtedy każdy z banków zobowiązany jest uruchomić osoby rachunek VAT, czyli jeden bank nie będzie miał jednego rachunku VAT dla wszystkich kont bankowych w innych bankach na którym będą gromadzone środki z VAT.

Co mogę teraz zrobić – Serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa? Chcesz zasięgnąć porady eksperta z zakresu prawa podatkowego? Kliknij w przycisk „opisz swoją sprawę”, a uzyskasz oferty na obsługę prawną od prawników – ekspertów z całej Polski! Lub wejdź na stronę główną www.tuprawnik.pl i opisz swoją sprawę!

Opisz swoją sprawę