W wielu przedsiębiorstwach pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, często muszą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku do ich podstawowego wymiaru czasu pracy należą się im określone świadczenia. Niestety u wielu pracodawców nie zawsze przestrzegane są przepisy Kodeksu Pracy i pracownicy nie dostają wszystkich należnych im świadczeń z tytułu godzin nadliczbowych. W artykule opiszemy jaka jest podstawa prawna do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz opiszemy rekompensaty jakie należą się pracownikom za taką pracę.

nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych – podstawa prawna

Zasadniczo podstawą prawną do pracy w godzinach nadliczbowych jest art. 151 paragraf 1 Kodeksu Pracy, który zawiera także definicję pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z tym przepisem nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego pracownika systemu czasu pracy.

Nadgodziny – polecenie pracodawcy

Aby pracownik pracował ponad swój wymiar czasu pracy, pracodawca musi wydać mu odpowiednie polecenie. Może to zrobić w 2 przypadkach. Po pierwsze, jeżeli zajdzie konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, ochrony środowiska albo usunięcia awarii. Po drugie, w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Szczególnie druga możliwość – w razie potrzeby pracodawcy jest nagminnie wykorzystywana przez pracodawców. Niestety często niepotrzebnie, bo nadgodziny pracowników mogą także wynikać ze złej organizacji pracodawcy albo złego systemu czasu pracy w danym przedsiębiorstwie.

Rekompensata za nadgodziny

Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych należą się 2 formy rekompensaty.
1.Pierwszą z nich jest czas wolny. W przypadku tej formy rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych należy pamiętać, że zależy to od tego kto wyjdzie z taką inicjatywą rekompensaty – pracownik czy też pracodawca? Jeżeli zrobi to pracownik, to czas wolny zostanie mu udzielony w takim samym wymiarze, ile wynosiły godziny nadliczbowe. W przypadku, gdy zrobi to pracodawca to w takiej sytuacji pracownikowi należy się o połowę więcej czasu wolnego w stosunku do ilości nadgodzin.

2. Drugą formą rekompensaty za godziny nadliczbowe jest odpowiednie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a dokładnie art. 1511 paragraf 1: za pracę w godzinach nadliczbowych należy się normalne wynagrodzenie (zgodnie ze stawką godzinową, która przysługuje pracownikowi) oraz dodatek. W zależności od tego kiedy przypadły godziny nadliczbowe dodatek może wynosić 100% wynagrodzenia albo 50%. Jeżeli praca ta przypadła w nocy, w niedziele i święta, które nie były dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go systemem czasu pracy albo w dniu wolnym od pracy udzielonemu pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto. W innych przypadkach należy się mu dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia. Należy pamiętać, że do ustalenia kwoty dodatku bierze się pod uwagę jedynie wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

Co zrobić, gdy nie dostałem wynagrodzenia z pracę w godzinach nadliczbowych – serwis Tu Prawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl. Wystarczy, że opiszesz swoją sprawę poprzez wypełnienie krótkiego formularza, a otrzymasz oferty od prawników – ekspertów w Twojej sprawie z całej Polski. Nie czekaj skorzystaj już dziś z serwisu Tu Prawnik.pl!

Opisz swoją sprawę