Dobra osobiste są podmiotowymi prawami każdego człowieka. Otaczają ochroną najważniejsze dla nas prawa, dlatego ich naruszenie przez inne podmioty prawa zawsze odczujemy najmocniej. Celem prawa jest zapewnienie ochrony dobór osobistych, by każdy poszkodowany w tym zakresie mógł żądać zaprzestania dóbr osobistych i zadośćuczynienia.  Przepisów chroniących nasze dobra osobiste należy szukać w Kodeksie Cywilnym w szczególności w art. 23 i 24. W artykule opiszemy, kiedy następuje naruszenie dóbr osobistych, a także, czego może domagać się poszkodowany w wyniku naruszenia.

naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych – katalog dóbr osobistych

Zasadniczo Kodeks Cywilny nie definiuje dóbr osobistych. W art. 23 wymienia przykładowe dobra osobiste każdego człowieka, które podlegają ochronie. Są to w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Jak widzimy poprzez sformułowanie w art. 23 Kodeksu Cywilnego „w szczególności” – katalog zawarty w tym przepisie ma charakter otwarty. Może zmieniać się, wraz ze zmianami stosunków społecznych, gospodarczych itp.

Kiedy następuje naruszenie dóbr osobistych?

Często może nam się wydawać, że dane zachowanie drugiego człowieka jest naruszeniem naszych dóbr osobistych. Należy mieć, na uwadze, że nie każde takie zachowanie może być naruszeniem dóbr osobistych. Ocena, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych nie zależy od subiektywnego odczucia osoby, która żąda udzielenia ochrony swoich dóbr osobistych. Dane zachowanie czy działanie podlega ocenie pod względem obiektywnej reakcji opinii publicznej na określone zachowanie. Należy, więc pamiętać, że nie każde zachowanie, które według naszej opinii jest naruszeniem dóbr osobistych będzie tym naruszeniem.

Naruszenie dóbr osobistych – roszczenia

W przypadku naruszenia dóbr osobistych każda osoba, której dobra osobiste zostały naruszone ma prawo do żądania różnych roszczeń, które zostały zdefiniowane w art. 24 Kodeksu Cywilnego.

Po pierwsze, możemy żądać, aby osoba, która naruszyła nasze dobra osobiste zaniechała dalszych działań. Po drugie, możemy żądać, aby oprócz zaniechania dalszego naruszania osoba usunęła skutki naruszenia poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Najczęściej te żądanie jest realizowane wobec gazet, telewizji i innych mediów, które muszą wydać odpowiednie sprostowanie prezentowanych przez nich wiadomości.

 

Oprócz tego, możemy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Bardzo często znane osoby zamiast zadośćuczynienia pieniężnego żądają właśnie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na cele społeczne.

Oczywiście należy, pamiętać, że nie należy żądać wszystkich roszczeń na raz, bowiem zawsze sąd wybierze najbardziej adekwatne działania, które mają na celu usunięcie skutków naruszenia.

Naruszenie dóbr osobistych – serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Znajdź ją szybko i skutecznie w serwisie www.tuprawnik.pl 

Opisz swoją sprawę wypełniając interaktywny formularz. Otrzymasz wiele ofert od wielu prawników – ekspertów z dziedziny prawa, z którą związana jest Twoja sprawa.

Opisz swoją sprawę