Obecnie oprócz odpowiedzialności cywilnej za niepłacenie alimentów można także ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego osoby, które nie płacą alimentów muszą liczyć się z możliwością odpowiedzialności za przestępstwo niealimentacji. Kiedy osoba, która nie płaci alimentów poniesienie taką odpowiedzialność? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

niepłacenie alimentów

Niepłacenie alimentów – kiedy możliwa jest odpowiedzialność?

Podstawą odpowiedzialności jest istnienie zobowiązania alimentacyjnego, które powstało na mocy ustawy (rodzice mają obowiązek płacić alimenty dzieciom) albo wyroku, (w którym ustalony został obowiązek alimentacyjny). Osoba zobowiązana do płacenia alimentów poniesie odpowiedzialność, jeżeli wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Poniesie także odpowiedzialność karną, jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. W takim wypadku możemy złożyć wniosek o ściganie takiej osoby na mocy art. 209 Kodeksu Karnego.

Oznacza to, że w praktyce odpowiedzialność za niepłacenie alimentów jest możliwa, gdy:

  1. Osoba, która jest pokrzywdzona złoży wniosek o ściganie osoby, która jest zobowiązana do płacenia alimentów (np. matka dziecka może to zrobić w imieniu małoletniego dziecka).
  2. Gdy ustalono, że wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Jeżeli mamy jakieś wątpliwości czy zaszła jakakolwiek z tych okoliczności to zawsze możemy zwrócić się o pomoc do adwokatów bądź radców prawnych w tej sprawie.

 

Niepłacenie alimentów – niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych

Oprócz powyższych przesłanek odpowiedzialności karnej warto także mieć na uwadze, że zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego przesłanką odpowiedzialności karnej zobowiązanego jest niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych przez osobę pokrzywdzoną.

Efektem działania sprawcy przestępstwa musi być powstanie po stronie uprawnionego sytuacji, w której zostaje on narażony na brak środków finansowych, które są mu potrzebne do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.

Jak definiowane jest pojęcie podstawowych potrzeb? Należy przez nie rozumieć, nie tylko ubrania, jedzenie czy innego typu potrzeby związane z minimum egzystencji. Ważne są również potrzeby edukacyjne, kulturalne, zdrowotne, które są odpowiednie do stanu zdrowia i wieku uprawnionego.

Niepłacenie alimentów – serwis Tuprawnik.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl . Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz poprzez przycisk – opisz swoją sprawę na stronie głównej. Możesz także skorzystać z przycisku poniżej. Po wypełnieniu formularza otrzymasz mailowo oferty pomocy prawnej od prawników – ekspertów w Twojej sprawie z całej Polski. Po zalogowaniu się do serwisu możesz wybrać ofertę prawnika, która najbardziej Ci odpowiada. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze, a dodatkowo masz dostęp do najlepszej pomocy prawnej.

Opisz swoją sprawę