Odpis z KRS dostępny od ręki

odpis z KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem jawnego rejestru (tj. publicznie dostępnego) prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym.

Jawność KRS oznacza, że prawo dostępu do umieszczonych w nim informacji (m.in. o statusie prawnym danego podmiotu, sposobie jego reprezentacji czy właścicielach) może otrzymać każdy zainteresowany. Udzielaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego zajmuje się co do zasady Centralna Informacja KRS.

odpis z KRS

Odpis z KRS – rodzaje zaświadczeń

Rodzaje wydawanych zaświadczeń:

  • odpis pełny zawierający treść wszystkich wpisów istniejących w rejestrze pod danym numerem dokonanych od momentu pierwszego wpisu;
  • odpis aktualny zawierający wyłącznie aktualną treść wpisów istniejących w rejestrze pod danym numerem;
  • wyciąg z rejestru zawierający aktualną treść wpisów obejmującą wybrane działy rejestru (w praktyce wyciąg odpowiada fragmentowi odpisu aktualnego);
  • zaświadczenia zawierające informacje o wpisaniu do rejestru, wykreśleniu z niego, posiadaniu statusu organizacji pożytku publiczne;
  • informacje o numerze, pod którym dany podmiot jest wpisany do rejestru (jest to niezbędne do otrzymania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia).

Odpis z KRS z Internetu

Od 2012 roku istnieje także możliwość wygenerowania zaświadczenia z KRS za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, a informacje z niej pobrane odpowiadają odpisom aktualnym i mają taką samą moc prawną jak zaświadczenia wydane przez Centralną Informację KRS w formie papierowej, o ile posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz identyfikator wydruku).

Pozostałe zaświadczenia tj. odpisy pełne, wyciągi, zaświadczenia i informacje można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku osobiście lub drogą listowną w Centralnej Informacji KRS. Co istotne otrzymywanie takich dokumentów w formie papierowej jest odpłatne, zaś korzystanie KRS online jest darmowe.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku do KRS? Skorzystaj z usług prawnika!

Opisz swoją sprawę