Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

pozew o rozwód

Pozew o rozwód rozpoczyna postępowanie rozwodowe, dlatego bardzo ważne jest jego prawidłowe sporządzenie. Jeżeli dobrze przygotujemy się do postępowania rozwodowego i złożymy właściwy pozew o rozwód to postępowanie powinno przebiegać szybciej. Dziś w artykule z serii Prawo rodzinne w praktyce omówimy co powinien zawierać prawidłowo sporządzony pozew o rozwód.

Pozew o rozwód – podstawowe informacje

Pozew o rozwód zgodnie z przepisami musi zostać złożony w formie pisemnej do właściwego sądu okręgowego. W postępowaniu rozwodowym występują dwie strony. Po pierwsze, powód. Jest nim małżonek, który wnosi pozew o rozwód. Po drugie, jest nim pozwany. To małżonek, z którym powód chce się rozwieść. Poniżej omówimy poszczególne części pozwu, jakie dane należy zawrzeć by pozew został prawidłowo sporządzony. Oprócz nich, zawsze powinniśmy pamiętać, o tym by w treści pozwu, w prawym górnym rogu podać datę i miejscowość sporządzenia pozwu. Zasada ta dotyczy także innych pism jakie składamy do sądu w toku postępowania.

Określenie właściwego sądu

W pozwie o rozwód konieczne jest prawidłowe określenie sądu, do którego składamy pozew. Zgodnie z przepisami w przypadku sprawy o rozwód właściwym sądem jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam przebywa. W przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania to pozew należy wnieść do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (to małżonek z którym chcemy się rozwieść). Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej to pozew wnosimy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Określenie stron

W pozwie niezbędnym elementem jest właściwe określenie stron, czyli w naszym przypadku obu małżonków. Jak już wspominaliśmy powyżej są oni stronami postępowania rozwodowego. Konieczne jest zatem poprawne podanie danych dotyczących stron postępowania. W pozwie powinniśmy podać imiona i nazwiska małżonków, aktualne adresy zamieszkania, a także numer PESEL, jeżeli go znamy. Ułatwi to sądowi pracę i przyspieszy postępowanie.

Wskazanie żądania

Po zawarciu powyższych elementów, należy dokładnie określić nasze żądanie. Konieczne jest także zawarcie z czyjej winy bądź bez orzekania o winie powinien zostać orzeczony rozwód. Są to bardzo ważne elementy, które mają wpływ na tok dalszego postępowania rozwodowego. Decydują, bowiem o zastosowaniu negatywnych przesłanek rozwodu, a także określają uprawnienia alimentacyjne małżonka, który nie jest winny rozkładowi pożycia.

Uzasadnienie

W pozwie o rozwód konieczne jest jego prawidłowe uzasadnienie. W uzasadnieniu należy przede wszystkim określić jak i dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków.

Konieczne jest także przytoczenie dowodów z dokumentów i zeznań świadków, które potwierdzą, że wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Oprócz tego powinniśmy opisać także sytuację majątkową małżonków. Jeżeli żądamy alimentów na małoletnie dzieci to także powinniśmy wskazać ich potrzeby i koszty utrzymania.

Pozostałe elementy

Ostatnim ważnym elementem w pozwie jest spis załączników, które dołączamy do pozwu rozwodowego. Należą do nich:

  • akt małżeństwa,
  • akty urodzenia dzieci małżonków,
  • zaświadczenia o zarobkach małżonków,
  • odpisy pozwu.

Oprócz tego, przy składaniu pozwu w sądzie bądź wysyłce pocztą należy pamiętać o dołączeniu dowodu opłaty za złożenie pozwu w wysokości 600 zł.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który poprowadzi Twoją sprawę rozwodową? Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.