Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS – co robić?

pomoc prawna online

Podpisałeś umowę o pracę/ zlecenie, czujesz się oficjalnie zatrudniony pracownikiem kiedy nagle dowiadujesz się, że pracodawca nie odprowadza należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź też odprowadza je w zaniżonej wysokości. Co robić i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć i co zrobić, aby formalnie, zgodnie z literą obowiązującego prawa i z sukcesem skierować sprawę na właściwe tory.

1. Upewnij się, zanim podejmiesz działania wobec swojego pracodawcy.

Pracodawca, poza obowiązkowym zgłoszeniem nowo zatrudnionego pracownika do ZUS, musi co miesiąc – regularnie i w terminie, odprowadzać prawidłowo rozliczone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,chorobowe. W dużych korporacjach zajmują się tym działy kadr i płac, w mniejszych przedsiębiorstwach biura rachunkowe. Jeżeli właściciel firmy (pracodawca) posiada niezbędną wiedzę i umiejętności – nierzadko sam bierze na siebie tę odpowiedzialność i staje na straży rozliczeń z ZUS-em.

Jako pracownik samodzielnie możesz sprawdzić status płatności swoich  składek – możesz to zrobić przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych  (PUE) ZUS.

Brak zaewidencjonowanych tam składek oznacza, że powinieneś zwrócić się do pracodawcy o weryfikację ich statusu. Nie należy jednak działać pochopnie – czasem musi minąć kilka dobrych dni, aby składki odpowiednio zostały zaksięgowane na Twoim koncie w ZUS. Jeżeli jednak zauważyłeś większe zaległości w płatnościach – nie bój się walczyć o swoje i złóż pisemny wniosek do pracodawcy.

pomoc prawna online

2. Złożyłem wniosek o wyjaśnienie – co dalej?

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, w jaki sposób złożony przez niego wniosek rozpatrzył. Należy więc czekać – 60 dni liczonych od dnia wpływu wniosku. To czas, w którym pracodawca zazwyczaj podejmuje (a przynajmniej powinien był podjąć) konkretne kroki – dowiaduję się z czego wynika brak zaksięgowania składek, uzupełnia ewentualne braki w dokumentacji, czasem i reguluje od razu zaległe składki. Ma na to kolejne 30 dni od dnia poinformowania o tym pracownika

3. Pracodawca nie odpowiedział na mój wniosek w terminie – co robić?

Jeżeli wniosek złożony u pracodawcy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – pora zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego należy dołączyć umowę o pracę/zlecenie zawartą z pracodawcą – płatnikiem składek. Jeżeli posiadasz aneks do umowy, zaświadczenia od pracodawcy, PIT-y możesz śmiało załączyć je do takiego wniosku jako dowód na pobieranie wynagrodzenia w konkretnej kwocie, od której powinny być odprowadzane składki.

Jak długo ZUS będzie prowadził postępowanie wyjaśniające w Twojej sprawie? Znajdują tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096 t.j. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.) a mianowicie – art. 35 § 3. w myśl którego: „załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania[…]”

4. Pracodawca nie odprowadzał należnych składek

Po zbadaniu sprawy przez ZUS okazuje się, że pracodawca nie odprowadzała składek/ odprowadzał je w nieodpowiedniej wysokości. Jakie są tego konsekwencję?

  • ZUS wzywa pracodawcę (płatnika składek) do uregulowania należnych sum. Ponadto nakłada na niego odsetki za zwłokę w płatności;
  • ZUS może dodatkowo nałożyć na płatnika dodatkowe opłaty w wysokości do 100% nieopłaconych składek;
  • w przypadku, kiedy pracodawca notorycznie wzbrania się przed uiszczeniem należnych składek, ZUS może wszcząć postępowanie egzekucyjne i wymusić ściągnięcie długu.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.