Prawo przedsiębiorców – czyli, co zmieni się w prowadzeniu działalności gospodarczej?

prawo przedsiębiorców

Ustawa prawo przedsiębiorców to jedna z 5 ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Prawo przedsiębiorców zostało ostatecznie uchwalone w dniu 6 marca 2018 roku po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu. Ustawa ta zastępuję ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzając szereg zmian w miejsce tych przepisów.

prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców – główne zmiany

Do najważniejszych rozwiązań nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców należą m.in. wprowadzenie działalności nierejestrowanej, a także tzw. „ulgi na start”, która polega na zwolnieniu przedsiębiorców, którzy dopiero otworzyli działalności z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy.

Głównym rozwiązaniem ustawy jest także zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w sprawach prowadzonych przed urzędami publicznymi. Obecnie przedsiębiorcy będą musieli posługiwać się jedynie numerem NIP.

Prawo przedsiębiorców – ulga na start

Zgodnie ze starymi przepisami przedsiębiorcy, który zakładali własną działalność mieli obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dla tych, którzy otworzyli swoją pierwszą działalność gospodarczą obowiązywała specjalna ulga przy opłacaniu składek ZUS, zwana „małym ZUS-em”. Według przepisów Prawa przedsiębiorców nowi przedsiębiorcy będą zwolnieni przez pierwsze sześć miesięcy z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Będą musieli spełnić zgodnie z ustawą dwa warunki, aby skorzystać z tego zwolnienia.

  • Po pierwsze, działalność, którą zakładają jest pierwszą działalnością, bądź minęło 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności.
  • Po drugie, w ramach założonej nowej działalności gospodarczej nie są związani z umową ze swoim byłym pracodawcą i nie wykonują tych samych czynności, które jakie wykonywali na podstawie umowy o pracę.

Zakładając działalność warto skorzystać z tego zwolnienia. Po sześciu miesiącach, można przystąpić do ulgi – tzw. „małego ZUS-u”. Dzięki temu przez 24 miesiące będzie można skorzystać jeszcze z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Prawo przedsiębiorców – prowadzenie działalności bez rejestracji

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą nie jest działalność osoby fizycznej, jeżeli przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i jeśli osoba ta w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie prawne powoduje, że osoby, które wykonują drobne lub dorywcze prace nie będą zmuszone zarejestrować swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo nie będą zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że wartość przychodu miesięcznego z tej działalności nie przekroczy kwoty brutto połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w tym roku kwoty 1050 złotych.

Zdania ekspertów prawa, co wprowadzenia regulacji nierejestrowanej działalności są podzielone. Być może wprowadzenie takich przepisów może prowadzić do nadużyć i ukrywania przez niezarejestrowane działalności dochodów.

Prawo przedsiębiorców – Tu Prawnik

Jeżeli chciałbyś uzyskać poradę prawną, co do nowych przepisów lub chcesz założyć działalność gospodarczą to zapraszamy do opisania sprawy w naszym serwisie na stronie głównej lub poniżej (guzik opisz swoją sprawę). Pozwoli Ci to na porównanie ofert prawników i znalezienie najlepszej eksperckiej pomocy prawnej w korzystnej cenie!

Opisz swoją sprawę