Przedawnienie roszczeń – zmiany w prawie

przedawnienie roszczeń

9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zmienia zasadniczo przedawnienie roszczeń, a mianowicie terminy przedawnienia zgodnie z nią ulegają skróceniu. Co spowoduje taka zmiana? Na jakie podmioty w obrocie gospodarczym będzie miała wpływ? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w artykule.

przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń – ustawa nowelizacyjna

Zasadniczą zmianą, którą zawiera nowelizacja jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia, który wynosił 10 lat do 6 lat. Zmiana ta została zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie uzyskała ona aprobatę rządu w styczniu. 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych. 11 maja 2018 roku ustawa nowelizująca została przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek, natomiast 28 maja została podpisana przez Prezydenta RP.

W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych m.in. najmu i dzierżawy, termin przedawnienia nie został zmieniony przez nowelizację i wynosi trzy lata.

Przedawnienie roszczeń – zmiany w zakresie biegu przedawnienia

Ustawa modyfikuje zasady dotyczące liczenia upływu terminu przedawnienia. Zgodnie z nowelizacją obecnie bieg przedawnienia kończy się teraz z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Powoduje to w pewnym sensie wydłużenie terminu przedawnienia, o czas do końca roku kalendarzowego. Zmiana przypomina zasady przedawnienia roszczeń podatkowych zawarte w Ordynacji Podatkowej. Oczywiście upraszcza liczenie terminów przedawnienia roszczeń, ponieważ zawsze ma być to koniec roku kalendarzowego. Zasada ta nie dotyczy jednak roszczeń, których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości podstawowym celem nowelizacji było wzmocnienie praw konsumentów, które często były łamane przez działania firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne wykorzystywały według Ministerstwa Sprawiedliwości nieświadomość ludzi, licząc, że dłużnicy w sądzie nie podniosą terminu przedawnienia. Dlatego zmiana także wprowadza badanie przez sąd z urzędu, czy roszczenie jest przedawnione.

Zgodnie z prawem, przedawnione roszczenie nie przestaje istnie. Na mocy starych przepisów dochodzenie takiego roszczenia mogłoby być trudne, gdyż dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Obecnie, po wejściu w życiu zmian, dochodzenie przedawnionych roszczeń staje się praktycznie niemożliwe. Pozostają jedynie działania pozasądowe, które mogą podjąć wierzyciele i firmy windykacyjne. Jednym z takich działań jest zawarcie ugody z dłużnikiem.

Przedawnienie roszczeń – nowe przepisy a stare długi

Jak nowe przepisy działają w stosunku do nakazów zapłaty wydanych przez wejściem w życie nowelizacji, których dotyczył 10-letni termin przedawnienia?

Nowe przepisy w tym zakresie działają wstecz.

Przykład

Jan uzyskał nakaz zapłaty w maju 2016 roku. Termin przedawnienia nakazu zapłaty na podstawie przepisów wynosił 10 lat od uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Czyli prawdopodobnie upłynąłby w czerwcu 2026 roku. Tak się jednak nie stanie, gdyż nowelizacja działa na korzyść dłużnika, przez co 6 letni termin przedawnienia w tym przypadku będzie liczony od dnia wejścia w życie nowelizacji tj. od 9 lipca 2018 roku i upłynie z końcem 2024 roku.

 

W przypadku nakazów zapłaty, których termin przedawnienia mija przed 2024 rokiem zasady liczenia biegu przedawnienia pozostają takie same, by zawsze były z korzyścią dla dłużnika.

 

Przedawnienie roszczeń – jak należy ocenić zmiany

Póki, co trudno jednoznacznie ocenić działanie tej nowelizacji. Jednym z prawdopodobnych skutków, który być może zaobserwujemy będzie spadek skuteczności egzekucji roszczeń od dłużników. Być może skrócenie terminów przedawniania zachęci także niektórych wierzycieli do szybszych działań w zakresie odzyskania swoich należności.

 

Serwis TuPrawnik.pl

Potrzebujesz pomocy w odzyskaniu swoich pieniędzy? Opisz swoją sprawę w serwisie TuPrawnik.pl i otrzymaj dostęp do najlepszej pomocy prawnej. Najlepsi eksperci z zakresu  prawa gospodarczego pomogą Ci rozwiązać Twój problem prawny!

 

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna