Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje ustawa z dnia 20 lipca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wielu właścicieli mieszkań i domów w końcu będzie mogło uzyskać prawo własności nieruchomości. Zgodnie z nią z dniem 1 stycznia 2019 roku właściciele domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych będą mogli przekształcić użytkowanie wieczyste gruntu w prawo własności.

Ogólne informacje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego – odpłatność

Oczywiście przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nie będzie bezpłatne. Osoby, który staną się właścicielami gruntów będą musiały uiścić opłatę za nabycie prawa własności. Jest to możliwe w formie corocznej opłaty za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat. Wysokość tej corocznej opłaty będzie odpowiadała opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z dnia przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłaty będzie zależeć także od tego, kto jest formalnie właścicielem gruntu na którym położone jest nasze mieszkanie albo dom – w zależności czy będzie to Skarb Państwa bądź samorząd gminy.

Inny wariant opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Oprócz możliwości wniesienia opłaty w ratach przez okres 20 lat, możliwe będzie uiszczenie jej jednorazowo. Osoby, które zdecydują się na zapłacenie opłaty za zniesienie użytkowania jednorazowo w pierwszym roku (tj. w 2019) będą uprawnione do tzw. bonifikaty, wynoszącej 60 procent wartości opłaty za zniesienie użytkowania wieczystego. Z każdym rokiem bonifikata będzie obniżana o 10 procent. Powoduje to, że najbardziej opłaca się zapłacić jednorazowo w 2019 roku.

Jak już wspomnieliśmy opłata będzie zależała także od tego, kto jest formalnie właścicielem naszego gruntu. W przypadku, gdy jest nią samorząd może on na podstawie uchwały rady gminy bądź rady miasta zdecydować o zwiększeniu bonifikaty. Dzięki temu, poniesienie opłaty w ratach może być nieopłacalne.

Zapłaciłem opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – co teraz?

Po uiszczeniu opłaty, powinniśmy otrzymać zaświadczenie, które potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Dobrym rozwiązaniem jest zobowiązanie organu administracji, który wystawi nam zaświadczenie do przekazania tego zaświadczenia do sądu. Oczywiście organ administracji przekaże te zaświadczenie właściwemu wydziałowi ksiąg wieczystych, który prowadzi naszą księgę wieczystą. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych (jeżeli wybierzemy opcję ratalną). By uzyskać własność gruntu należy pamiętać, że konieczne jest posiadanie księgi wieczystej.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który wyjaśni Ci Twoje prawo użytkowania wieczystego?  Masz pytania z zakresu prawa nieruchomości? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.