Przymus adwokacko-radcowski. Czego nie możesz sam to zleć nam!

przymus adwokacko-radcowski

 

Na podstawie przepisów prawa, a konkretnie przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania cywilnego, czasami by dokonać określonych czynności procesowych konieczne jest działanie poprzez prawnika – adwokata czy też radcę prawnego. Taką sytuację określą się jako przymus adwokacko-radcowski. W naszym artykule w pierwszej kolejności omówimy sprawy, w których konieczny jest przymus adwokacko-radcowski, zaś w następnej kolejności omówimy możliwość zlecenia nam sprawy z zakresu przymusu-adwokacko-radcowskiego.

przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski – sprawy

 

Według obecnie obowiązujących przepisów do spraw, w których konieczny jest przymus adwokacko-radcowski zaliczamy sprawy, które toczą się przed Sądem Najwyższym. Zwykle sprawy te zostały zainicjowane za pomocą wniesienia skargi kasacyjnej. Dlaczego ustawodawca zdecydował się, by w tych sprawach konieczny był przymus adwokacko-radcowski?

Z powodu tego, że skargi kasacyjne są bardzo trudnymi pismami procesowymi. Nawet prawnik z dużym doświadczeniem procesowym może mieć duże trudności przy sporządzaniu skarg kasacyjnych w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Kolejną grupę spraw, w których konieczna jest pomoc adwokata lub radcy prawnego stanowią sprawy rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny. Przed Trybunałem Konstytucyjnym podobnie jak przed Sądem Najwyższym konieczne jest działanie poprzez pełnomocnika – jedynie radcę prawnego lub adwokata. Zasadniczo dotyczy to spraw związanych ze złożeniem przez stronę skargi konstytucyjnej. Tak jak w przypadku skargi kasacyjnej, skargę konstytucyjną może sporządzić adwokat lub radca prawny. Jest ona także trudnym pismem procesowym, w sporządzeniu którego specjalizuje się zawodowo wąska grupa prawników.

 

 

Kogo nie dotyczy przymus adwokacko-radcowski?

Nie wszystkie osoby są zobowiązane do korzystania z pomocy radcy prawnego bądź adwokata. Przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym sami mogą występować:

  • osoby, które posiadają tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych,
  • adwokaci,
  • radcowie prawni,
  • prokuratorzy,
  • sędziowie,
  • notariusze.

Osoby te według ustawodawcy mogą samodzielnie występować przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, gdyż posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu prawa.

Przymus adwokacko-radcowski- czego nie możesz zrobić sam to zleć nam!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym albo Trybunałem Konstytucyjnym to możesz skorzystać z serwisu TuPrawnik.pl. Nasz serwis umożliwia po szybkim opisaniu sprawy przez zainteresowanego, porównanie ofert prawników z całej Polski.

Nie chcesz przepłacać za usługi prawne? Zależy Ci na fachowej pomocy eksperta z danej gałęzi prawa? Opisz swoją sprawę na TuPrawnik.pl!

Co mogę teraz zrobić?

Wejdź na https://tuprawnik.pl/ i opisz swoją sprawę poprzez wypełnienie formularza albo wypełnij formularz klikając na przycisk opisz swoją sprawę.

Opisz swoją sprawę