25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (General Data Protection Regulation) znane w Polsce powszechnie jako RODO. W poprzednim artykule opisaliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące RODO. W tym skupimy się na szczegółowych zagadnieniach takich jak prawo do bycia zapomnianym, kararach finansowych jakie wprowadza RODO oraz zadaniach inspektora danych osobowych.

RODO szczegółowe informacje

RODO szczegółowe informacje – Prawo do bycia zapomnianym

Na podstawie RODO konsument będzie mógł nie tylko żądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych, ale także usunięcia ich z bazy danych przedsiębiorstwa. Uprawnienie konsumenta do takiego żądania nazywamy prawem do bycia zapomnianym. Warunkiem do takiego żądania jest to, że jego dane nie są już dłużej w jakikolwiek sposób używane. Niestety jak wiemy. Może to powodować określone komplikacje w przypadku, gdy po wygaśnięciu umowy między konsumentem a przedsiębiorstwem jego informacje osobowe dalej pozostają w obrocie. W takim wypadku należy określić procedurę usuwania takich danych z systemu, którą najlepiej skonsultować z prawnikiem – specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych. Taką pomoc prawną można uzyskać m.in. w serwisie TuPrawnik.pl lub poprzez przycisk opisz swoją sprawę poniżej.

Opisz swoją sprawę

 

RODO szczegółowe informacje – zakres pojęcia danych osobowych

RODO - ciasteczka

Należy pamiętać także o tym, że obecnie, gdy prosimy konsumenta o podanie danych osobowych to musimy poinformować go o zakresie, celu i czasie przetwarzania takich danych. Dodatkowo zakres pojęcia danych osobowych został rozszerzony o adresy IP oraz zawarte w pamięci podręcznej przeglądarki pliki cookies tzw. ciasteczka. Warto także zwrócić uwagę na to jakiego typu ciasteczkami posługujemy się w naszym serwisie, gdyż o wykorzystaniu narzędzi do śledzenia odbiorów czy też innych narzędzi z zakresu marketing automation powinniśmy poinformować odbiorców. Powoduje to, że w większości wypadków jeżeli prowadzimy biznes w sieci to należy rozszerzyć zgody czy też zawarte w polityce prywatności klauzule dotyczące wykorzystywania danych osobowych.

 

 

RODO szczegółowe informacje – kradzież danych osobowych

Może się zdarzyć, że np. w wyniku ataku hakerów dane osobowe przechowywane przez nasze przedsiębiorstwo zostaną wykradzione. Co w takim przypadku musimy zrobić? Zgodnie z RODO powinniśmy niezwłocznie – w ciągu 72 godzin, zgłosić to zdarzenie generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych. Kradzież danych osobowych za pomocą ataków hakerów jest dość częstym zjawiskiem. O takich sprawach przed wprowadzeniem RODO było jednak mało wiadomości, ponieważ kradzieże danych osobowych były rzadko zgłaszane. Teraz sytuacja się zmieni i o każdym takim zdarzeniu zostaną poinformowane odpowiednie organy.

 

RODO szczegółowe informacje – kary finansowe

RODO wprowadza wysokie kary na przedsiębiorców w związku z niedopełnieniem obowiązków nakładanych na nich przez rozporządzenie. Maksymalny wymiar kary finansowej wynosi 20 milionów euro albo 4 % rocznego obrotu firmy. Oczywiście wybór, który rodzaj kary zastosować czy określoną kwotę czy też procent obrotu będzie zależał od tego, która z tych kwot będzie wyższa. Kary te będą także dostosowane do skali naruszenia obowiązków. Dotyczą one także administracji publicznej, tyle, że w mniejszym wymiarze niż przedsiębiorców.

Podkreślić należy, że świadomość przedsiębiorców dotycząca obowiązków wprowadzanych przez RODO jest póki co niewystarczająca. Co może powodować, że cześć przedsiębiorstw może narazić się na kary finansowe na początku obowiązywania przepisów. Warto zwrócić się o poradę do prawnika – eksperta w celu poprawnego zaimplementowania ochrony danych w swoim przedsiębiorstwie. Można to zrobić wypełniając formularz „opisz swoją sprawę” lub kliknąć na przycisk poniżej.

Opisz swoją sprawę

RODO szczegółowe informacje – Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych to nowa funkcja, która jest wprowadzona przez RODO.

RODO - inspektor ochrony danych osobowych

Jest to osoba odpowiedzialna w instytucjach publicznych, a także przedsiębiorstwach prywatnych za bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych osobowych. Ma za zadanie również raportować naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru. Dodatkowo, głównym zadaniem Inspektora ochrony danych osobowych będzie przede wszystkim wspieranie administratorów i podmioty przetwarzające dane w wykonywania przez nich obowiązków. Warto zaznaczyć, że funkcję inspektora ochrony danych osobowych może pełnić nie tylko osoba fizyczna, ale także jednostka organizacyjna.

 

Co mogę teraz zrobić?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie wprowadzenia RODO czy też sprawdzenia czy Twoje procedury są dostosowane do nowych przepisów to możesz skorzystać z pomocy naszych prawników -ekspertów w serwisie TuPrawnik.pl. Wystarczy, że opiszesz sprawę na stronie głównej lub klikniesz na przycisk opisz swoją sprawę poniżej.

Opisz swoją sprawę