Rozdzielność majątkowa między małżonkami może zostać ustanowiona z różnych powodów. Najczęściej ustrój rozdzielności jest ustanawiany w przypadku, gdy jeden z małżonków (bądź oboje) decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwala to uniknąć w razie niepowodzenia tej działalności egzekucji z majątku drugiego małżonka. W artykule opiszemy co warto wiedzieć o rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz jak ją ustanowić. Zaczniemy od przedstawienia podstawowych informacji dotyczących ustrojów majątkowych, jakie mogą wybrać małżonkowie.

rozdzielność majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa a wspólność, intercyza – podstawowe informacje

Zasadniczo, podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność. Powstaje ona z mocy prawa, a mianowicie na podstawie art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w przypadku, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa nie podpiszą intercyzy.

Czym jest intercyza? Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, która reguluje ustrój majątkowym między małżonkami. Może od razu stwierdzić, że istnieje rozdzielność majątkowa między małżonkami. Zazwyczaj korzystają z niej bogate osoby, które obawiają się, że ich przyszły małżonek może po powstaniu ustroju wspólności zabrać część ich majątku.

Wróćmy jednak do wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa między małżonkami obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków jak i przez każdego z małżonków z osobna. W taki sposób tworzy się wspólny majątek małżonków. Należy mieć również na uwadze, że każdy z małżonków, niezależnie w jakim stopniu przyczynia się do powstawania majątku wspólnego ma w nim taki sam udział. Oczywiście na podstawie prawa każdy z małżonków może żądać, aby sąd ustalił jego udział w majątku wspólny w inny sposób, jakkolwiek każdy z małżonków zawsze będzie posiadać określony udział we wspólnym majątku.

Ustrój rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa można, więc ustanowić tylko na podstawie intercyzy. Jeżeli tego nie zrobimy domyślnym ustrojem majątkowym w naszym małżeństwie będzie ustrój wspólności majątkowej.

intercyza

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Zastanówmy się teraz, jak ustanowić rozdzielność między małżonkami i jakie są sposoby jej ustanowienia. Zasadniczo mamy do wyboru dwa sposoby na ustanowienie rozdzielności majątkowej: umowny oraz sądowy. W przypadku umowy ustrój rozdzielności majątkowej musimy ustanowić w umowie zawartej w formie aktu notarialnego. W takim wypadku musimy zgłosić się do notariusza. Musimy jednak pamiętać, że umowa stanowi zgodne oświadczenie woli stron. Co oznacza, że oboje małżonków musi się zgadzać się na ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej.

ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze aktu notarialnego

 

Drugim sposobem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze postępowania sądowego. Zwykle ten sposób jest wykorzystywany, gdy drugi ze współmałżonków postępuje niewłaściwie. Sowim postępowaniem nie powoduje przysporzenia w majątku wspólnym lub nie zajmuje się właściwie gospodarstwem domowym, np. trwoni pieniądze na hazard. Na podstawie art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z małżonków w takiej sytuacji może żądać ustanowienia przez sąd ustroju rozdzielności majątkowej. W przypadku, gdy sąd pozytywnie rozpatrzy pozew to zostanie ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej zgodnie z chwilą wskazaną w wyroku sądowym.

Postępowanie sądowe o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Skoro omówiliśmy już sposoby ustanowienia rozdzielności to teraz pochylimy się trochę bardziej nad postępowaniem sądowym o ustalenie rozdzielności majątkowej.

Do rozpoczęcia postępowania konieczne będzie złożenie pozwu we właściwym sądzie. Należy mieć na uwadze, że taki pozew musimy odpowiednio uzasadnić. Oznacza to, że musimy wskazać wszystkie fakty, które mają znaczenie dla sprawy – np. trwonienie majątku wspólnego przez małżonka; nieprzyczynienia się do jego powstawania itp. Oprócz tego powinniśmy wskazać dowody na ich poparcie – np. rachunki, itp.

Po sporządzeniu pozwu musimy go złożyć w sądzie. Zgodnie z przepisami przy tym postępowaniu będzie właściwy sąd rejonowy, a dokładniej jego wydział cywilny zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego. Składając pozew należy pamiętać o zapłaceniu stosownej opłaty sądowej. Najlepiej przed zapłaceniem powinniśmy skontaktować się z biurem podawczym sądu by wnieść prawidłową opłatę. Potem pozostaje nam oczekiwanie na rozprawę i właściwe postępowanie, gdzie przedstawimy sądowi swoje stanowisko w tej sprawie. Warto zastanowić się przed złożeniem pozwu, czy nie będzie nam potrzebna pomoc radcy prawnego bądź adwokata, który pomoże nam w toku postępowania sądowego.

nie rozdzielności majątkowej

Skutki ustanowienia rozdzielności

Zasadniczym skutkiem wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej jest zlikwidowanie wspólności majątkowej oraz majątku wspólnego małżonków. Każdy z małżonków będzie posiadać 50% udziału w przedmiotach, które były we wspólnym majątku małżonków. Poza tym, każdy z małżonków od chwili ustanowienia rozdzielności samodzielnie zarządza sowim majątkiem i wszystko, co od tego czasu nabędzie, także jego wynagrodzenie czy dochody z działalności gospodarczej będzie zasilać jego majątek. Oprócz tego żaden z małżonków nie będzie odpowiadać za długi drugiego małżonka. Oczywiście należy pamiętać, że odpowiedzialność za długi małżonka nie działa wstecz. Powoduje to, że małżonek nie będzie odpowiadał za długi drugiego małżonka powstałe po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Należy pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na inne prawa i obowiązku małżonków. Warto także pamiętać, że w aspekcie finansowym małżonkowie powinni dalej się wspierać i dawać pieniądze na utrzymanie dzieci.

 

Co mogę teraz zrobić jeżeli chcę ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej, a potrzebuje porady?

Możesz skorzystać z serwisu www.tuprawnik.pl. Znajdziesz tam prawników, którzy pomogą Ci w Twojej sprawie. Nie musi być to koniecznie sprawa z zakresu prawa rodzinnego lub cywilnego. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej to wystarczy, że wypełnisz krótki formularz na stronie www.tuprawnik.pl – klikając na przycisk opisz swoją sprawę. Możesz to także zrobić teraz poprzez kliknięcie na przycisk – opisz swoją sprawę – który znajduje się poniżej. Po wypełnieniu formularza dostaniesz spersonalizowane oferty, które złożą Ci prawnicy – eksperci w Twojej sprawie. Dzięki prostemu porównaniu i pomocy naszego konsultanta pomożemy wybrać Ci najlepszą ofertę.