Siedziba spółki a jej adres

siedziba spółki

Siedziba spółki to jedno z ważniejszych pojęć prawa handlowego. Dla prowadzonej przez nas działalności ma czasem niebagatelne znaczenie. Siedziba spółki ma przede wszystkim wpływ na właściwość miejscową urzędów, sądów, w których będziemy załatwiać nasze sprawy. Jaka jest różnica między siedzibą spółki a jej adresem?

siedziba spółki

Siedziba spółki – czym jest i jak się ją określa w spółkach kapitałowych?

W przypadku spółek kapitałowych zastosowanie będzie miał art. 41 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten wskazuje, że siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że ustawa lub oparty na niej statut spółki (umowa spółki) stanowi inaczej. Co to w praktyce oznacza? Siedzibą spółki jest określona miejscowość, a więc miasto lub wieś czy też inny ośrodek, w którym znajduje się organ zarządzający spółki.

Pamiętajmy, że siedziba spółki to nie konkretny lokal, w którym mieści się biuro naszego zarządu, tylko miejscowość, w której prowadzi sprawy spółki. Podanie w umowie spółki konkretnego adresu w przypadku jego zmiany powodowałoby konieczność zmiany umowy. W przypadku zaś zmiany umowy spółki konieczne byłoby zgłoszenie tych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując, w przypadku spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjnej siedzibą spółki będzie miejscowość, w której organ zarządzający prowadzi sprawy spółki.

Siedziba spółki – spółki osobowe

W spółkach kapitałowych do reprezentacji spółki uprawnieni są członkowie zarządu i to oni zazwyczaj prowadzą też wszystkie sprawy spółki. Natomiast w spółkach osobowych do prowadzenia spraw spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Powoduje to, że w przypadku siedziby spółki będzie podobnie jak w spółkach kapitałowych. Siedzibą spółki osobowej prawa handlowego będzie miejscowość, w której prowadzone są sprawy i dokonywane czynności reprezentacji spółki.

Prowadzenie tych czynności związane jest nierozerwalnie ze wspólnikami tych spółek, co oznacza, że ich siedziba będzie zazwyczaj określana ze względu na miejscowość, w której zamieszkują wszyscy wspólnicy spółki, bądź miejscowość, w której zamieszkuje większość wspólników.

Siedziba spółki może zostać także określona poprzez to, gdzie znajduje się zakład główny spółki, w której prowadzi ona swoją działalność gospodarczą.

Siedziba spółki a jej adres

Czy zatem jest adres spółki? Tu raczej odpowiedź nie powoduje żadnych wątpliwości. Adres spółki to konkretna ulica, budynek, a także lokal w określonej miejscowości. Adres spółki podlega także zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Prowadzisz działalność gospodarczą? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl! Wystarczy, że opiszesz swoją sprawę poprzez przycisk. W odpowiedzi otrzymasz wiele ofert od wielu prawników. Spośród nich będziesz mógł wybrać jedną – tę, która najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.

 

Opisz swoją sprawę

Szukasz porady prawnej od eksperta? Szybko i skutecznie połączymy Cię z najlepszym prawnikiem w Twojej sprawie:

Szybka konsultacja prawna