Siedziba spółki to jedno z ważniejszych pojęć prawa handlowego. Dla prowadzonej przez nas działalności ma czasem niebagatelne znaczenie. Siedziba spółki ma przede wszystkim wpływ na właściwość miejscową urzędów, sądów, w których będziemy załatwiać nasze sprawy. Jaka jest różnica między siedzibą spółki a jej adresem?

siedziba spółki

Siedziba spółki – czym jest i jak się ją określa w spółkach kapitałowych?

W przypadku spółek kapitałowych zastosowanie będzie miał art. 41 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten wskazuje, że siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że ustawa lub oparty na niej statut spółki (umowa spółki) stanowi inaczej. Co to w praktyce oznacza? Siedzibą spółki jest, więc zgodnie z prawem cywilnym określona miejscowość, a więc miasto lub wieś czy też inny ośrodek, w którym znajduje się organ zarządzający spółki.

Należy jednak pamiętać, że siedziba spółki to nie konkretny lokal, w którym mieści się biuro naszego zarządu, tylko miejscowość, w której prowadzi sprawy spółki. Podanie w umowie spółki konkretnego adresu w przypadku jego zmiany powodowałoby konieczność zmiany umowy. W przypadku zaś zmiany umowy spółki konieczne byłoby zgłoszenie tych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując, w przypadku spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjnej siedzibą spółki będzie miejscowość, w której organ zarządzający prowadzi sprawy spółki.

Siedziba spółki – spółki osobowe

Gdzie siedzibę mają, zatem spółki osobowe – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna skoro zazwyczaj (uwaga dotyczy spółki partnerskiej, w której może zostać wprowadzony zarząd) nie ma ją organu w postaci zarządu?

W spółkach kapitałowych do reprezentacji spółki uprawnieni są członkowie zarządu i to oni zazwyczaj prowadzą też wszystkie sprawy spółki. Natomiast w spółkach osobowych do prowadzenia spraw spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Powoduje to, że w przypadku siedziby spółki będzie podobnie jak w spółkach kapitałowych. Siedzibą spółki osobowej prawa handlowego będzie, zatem miejscowość, w której prowadzone są sprawy i dokonywane czynności reprezentacji spółki. Prowadzenie tych czynności związane jest nierozerwalnie ze wspólnikami tych spółek, co oznacza, że siedzibą takich spółek będzie zazwyczaj określana ze względu na miejscowość, w której zamieszkują wszyscy wspólnicy spółki, bądź miejscowość, w której zamieszkuje większość wspólników. Siedziba spółki może zostać także określona poprzez to, gdzie znajduje się zakład główny spółki, w której prowadzi ona swoją działalność gospodarczą.

Siedziba spółki a jej adres

Czy zatem jest adres spółki? Tu raczej odpowiedź nie powoduje żadnych wątpliwości. Adres spółki to konkretna ulica, budynek, a także lokal w określonej miejscowości. Adres spółki podlega także zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co mogę teraz zrobić – serwis TuPrawnik.pl

Prowadzisz działalność gospodarczą? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z serwisu www.tuprawnik.pl! Wystarczy, że opiszesz swoją sprawę poprzez przycisk poniżej lub na stronie głównej. Wypełnisz formularz opisu sprawy i następnie trafi on do prawników – ekspertów w Twojej sprawie, którzy złożą Ci oferty na obsługę prawną Twojej sprawy. Będziesz mógł wybrać, która oferta pomocy prawnej najbardziej Tobie odpowiada. Po wyborze oferty skontaktuje się z Tobą wybrany prawnik.

Opisz swoją sprawę