Służebność drogi koniecznej – jak ją ustanowić?

ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wiele nieruchomości w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Taki stan utrudnia właścicielowi bądź osobom korzystającym z nieruchomości swobodne użytkowanie nieruchomości. Brak dostępu do drogi może też utrudniać jej sprzedaż. Na szczęście istnieje rozwiązanie tej sytuacji – jest nim ustanowienie służebności drogi koniecznej. Podstawę prawną stanowi art. 145 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem:

„gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej”.

Oznacza to, że w praktyce możemy żądać ustanowienia służebności polegającej na umożliwieniu nam dostępu do drogi publicznej od naszego sąsiada. Należy mieć jednak na uwadze to, że będziemy musieli zapłacić sąsiadowi za dostęp do drogi publicznej.

Procedura ustanowienia służebności drogi koniecznej – złożenie wniosku

Aby rozpocząć procedurę ustanowienia służebności drogi koniecznej będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym. Na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego ustawienie służebności drogi koniecznej odbywa się w trybie nieprocesowym. W związku z tym konieczne jest złożenie wniosku, a nie pozwu właściwego dla trybu procesowego. Wniosek składamy do właściwego sądu rejonowego ze względu na miejsce położenia naszej nieruchomości. Pamiętajmy, że we wniosku należy wymienić wszystkich zainteresowanych w sprawie, a więc wszystkich właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać służebności. Należy także podać dane wszystkich właścicieli naszej nieruchomości, w przypadku gdy jest to współwłasność.

Co powinien zawierać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Oprócz dokładnego określenia stron powinniśmy zawrzeć w nim także inne ważne elementy. Po pierwsze, powinniśmy jasno sformułować nasze żądanie, co do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Po drugie, przy formułowaniu żądania należy podać właściwe numerów ksiąg wieczystych naszej nieruchomości, a także nieruchomości na której zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej. Gdy sąd uzna, że konieczne jest ustanowienie służebności, to zostanie ona wpisana do ksiąg wieczystych obu nieruchomości w odpowiednim dziale księgi wieczystej. Wniosek podlega opłacie, której dokonujemy przed jego złożeniem w sądzie. Dowód opłaty powinniśmy załączyć do naszego wniosku.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej – oględziny i zakończenie postępowania

Służebność drogi koniecznej powinna być jak najmniejszym obciążeniem dla właściciela nieruchomości przez którą będzie przebiegać droga konieczna. Oznacza to, że w toku postępowania konieczne będzie dokonanie przez sąd oględzin nieruchomości.

W oględzinach nieruchomości będzie uczestniczył biegły geodeta.  Po dokonaniu oględzin sąd zwykle zamyka postępowanie i wydaje stosowane orzeczenie, co do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Służebność drogi koniecznej nie jest bezpłatna i możemy zostać obciążeni opłatami (wynagrodzeniem) na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej służebnością.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w złożeniu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej? Masz pytania z zakresu prawa cywilnego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.