Wiele nieruchomości w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Taki stan utrudnia właścicielowi bądź osobom korzystającym z nieruchomości takim jak najemcy czy dzierżawcy swobodne użytkowanie nieruchomości. Brak dostępu do drogi może też utrudniać sprzedaż nieruchomości. Na szczęście istnieje rozwiązanie tej sytuacji – jest nim ustanowienie służebności drogi koniecznej.

służebność drogi koniecznej

Podstawa prawna ustanowienia służebności drogi koniecznej

Podstawę prawną do ustanowienia służebności drogi koniecznej stanowi art. 145 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem : „gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej”.

Oznacza to, że w praktyce możemy żądać ustanowienia służebności polegającej na umożliwieniu nam dostępu do drogi publicznej od naszego sąsiada. Należy mieć jednak na uwadze to, że będziemy musieli zapłacić sąsiadowi za dostęp do drogi publicznej.

droga konieczna

Procedura ustanowienia służebności drogi koniecznej – złożenie wniosku

Aby rozpocząć procedurę ustanowienia służebności drogi koniecznej będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym. Bowiem, na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego ustawienie służebności drogi koniecznej odbywa się w trybie nieprocesowym, dlatego konieczne jest złożenie wniosku, a nie pozwu właściwego dla trybu procesowego.  Jak już wspomnieliśmy wniosek należy złożyć do właściwego sądu rejonowego ze względu na miejsce położenia naszej nieruchomości.

Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać, że należy wymienić wszystkich zainteresowanych w naszej sprawie, a więc wszystkich właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać służebności. Należy także podać dane wszystkich właścicieli naszej nieruchomości, w przypadku gdy jest to współwłasność.

 

Co powinien zawierać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Oprócz dokładnego określenia stron powinniśmy zawrzeć w nim także inne ważne elementy. Po pierwsze, powinniśmy jasno sformułować nasze żądanie, co do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Po drugie, przy formułowaniu żądania musimy pamiętać o podaniu właściwych numerów ksiąg wieczystych naszej nieruchomości, a także nieruchomości na której zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej. Jest to bardzo ważne w przypadku, gdy sąd uzna, że konieczne jest ustanowienie służebności to zostanie ona wpisana do ksiąg wieczystych obu nieruchomości w odpowiednim dziale księgi wieczystej.

Oprócz tego należy pamiętać także o odpowiednim opłaceniu wniosku przed jego złożeniem w sądzie. Dowód opłaty powinniśmy załączyć do naszego wniosku.

ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej – oględziny i zakończenie postępowania

Służebność drogi koniecznej powinna być jak najmniejszym obciążeniem dla właściciela nieruchomości przez którą będzie przebiegać droga konieczna. Oznacza to, że w toku postępowania konieczne będzie dokonanie przez sąd oględzin nieruchomości. W oględzinach nieruchomości będzie uczestniczył biegły geodeta.  Po dokonaniu oględzin sąd zwykle zamyka postępowanie i wydaje stosowane orzeczenie, co do ustanowienia służebności drogi koniecznej. Należy jednak pamiętać, że służebność drogi koniecznej nie jest bezpłatna i możemy zostać obciążeni opłatami (wynagrodzeniem) na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej służebnością.

 

Serwis TuPrawnik.pl – co mogę zrobić jeżeli potrzebuję pomocy prawnika?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika to mamy dla Ciebie rozwiązanie jest nim serwis TuPrawnik.pl. Dzięki niemu znajdziesz wyspecjalizowaną pomoc prawną w Twojej konkretnej sprawie! Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz z opisem Twojej sprawy i Twoich potrzeb na stronie www.tuprawnik.pl lub klikniesz na przycisk poniżej – Opisz swoją sprawę, a otrzymasz oferty od prawników – ekspertów w Twojej sprawie!

Opisz swoją sprawę