Spółka cicha, czyli jak anonimowo zaangażować się w przedsięwzięcie biznesowe

spółka cicha

Spółka cicha stanowi specyficzną formę inwestowania w cudze przedsiębiorstwo. Jeżeli rozważasz inwestycje w przedsięwzięcie biznesowe, a zależy Ci na dyskrecji – spółka cicha może okazać się idealnym rozwiązaniem! Na czym opiera się model spółki cichej? Już wyjaśniamy! Wspólnik cichy (podmiot pasywny) przekazuje w niej wkład (finansowy lub inny, np. budynek, maszyny, pracowników, itp.) osobie prowadzącej działalność gospodarczą (podmiot aktywny nazywany komplementariuszem). W zamian otrzymuje udział w zyskach z prowadzonego przez komplementariusza biznesu. Jest to relacja wyłącznie wewnętrzna – wiąże  wspólników, a nie osoby trzecie (np. dostawców, czy klientów).

Spółka cicha – regulacja prawna

Spółka cicha posiadała w Polsce dosyć szczegółową regulację prawną w Kodeksie Handlowym z 1934 roku – dokładnie w jego art. 682 – 695. Od 1 stycznia 1965 roku przepisy Kodeksu Handlowego, w tym przepisy dotyczące spółki cichej, przestały obowiązywać. Obecnie można je zastosować dzięki art. 353 [1] Kodeksu Cywilnego (zasada swobody umów). Właśnie dlatego spółka cicha obecnie funkcjonuje w polskim porządku prawnym jako umowa nienazwana.

Modelowa i atypowa spółka cicha

Mimo, że Kodeks Handlowy nie obowiązuje od 1965 roku, to normy w nim zawarte są dalej stosowane do modelu spółki cichej. Zgodnie z nimi, wspólnik cichy jest podmiotem anonimowym, który uczestniczy w cudzym przedsiębiorstwie w zamian za udział w zysku. Ma on jednocześnie kontrolę nad prowadzoną działalnością gospodarczą, ograniczona wyłącznie do prawa przeglądania zestawień finansowych na koniec roku obrotowego. Od tego wzorca dopuszczalne są odstępstwa polegające na poszerzaniu uprawnień i/lub obowiązków wspólnika cichego. Wszelkie modyfikacje modelowych rozwiązań prowadzą do powstania atypowych spółek cichych.

Spółka cicha – wady i zalety

Spółka cicha ma zdecydowanie więcej zalet niż wad – zarówno dla wspólnika cichego, jak i dla przedsiębiorcy.

Zasadniczą wadą spółki cichej jest brak regulacji ustawowej, który może powodować niepewność co do zasad wiążących wspólników. Jest to jednocześnie zaleta – ponieważ strony mogą dowolnie modyfikować zasady modelowej spółki cichej i dostosowywać je do swoich potrzeb. Duża elastyczność postanowień umownych jest podstawową zaletą spółki cichej. Oprócz niej, warto wspomnieć o tym, ze spółka cicha to anonimowe zaangażowanie w cudzy biznes. Przedsiębiorca nie musi ujawniać, że potrzebuje wsparcia finansowego. Wspólnik cichy może zaangażować się np. w działalność konkurentów funkcjonujących na tym samym rynku (przecież największa wiedzę mamy zawsze o rynku, na którym działamy na co dzień).

Poza tym, ważną zaletą spółki cichej jest jej atrakcyjność inwestycyjna w warunkach wysokiej inflacji. Zysk wspólnika cichego jest zwykle określany procentowo, a nie kwotowo, dzięki czemu strony unikają problematycznych dyskusji dotyczących metod rozliczenia w sytuacjach, kiedy inflacja galopuje z miesiąca na miesiąc. Wreszcie, spółka cicha jest wysoko opłacalna pod względem podatkowym w przypadku, gdy stronami umowy są członkowie rodziny – np. małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej mogą podzielić dochody miedzy siebie dzięki zawarciu umowy spółki cichej i w ten sposób unikną wyższego progu podatkowego.

Spółka cicha – umowa

Spółka cicha nie posiada żadnych szczegółowych wymagań formalnych co do jej założenia. Umowa spółki może być zawarta w dowolny sposób, a sama spółka nie jest wpisywana do żadnego rejestru urzędowego. Jednak mimo to, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty przy sporządzaniu takiej umowy. Jest to umowa nienazwana, oparta o przepisy nieobowiązującego już Kodeksu Handlowego, a w takiej sytuacji łatwo o niejasności.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia biznesu?  Masz pytania z zakresu prawa gospodarczego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.