Spółka komandytowo-akcyjna – podstawowe zagadnienia

spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych prawa handlowego. Jest to najbardziej nietypowa spółka osobowa, ponieważ zawiera całkiem sporo elementów charakterystycznych dla spółek kapitałowych. Model ten jest rzadko spotykany w krajach UE.  Spółka komandytowo-akcyjna ma za to wielu fanów na polskim podwórku. W artykule opiszemy podstawowe zagadnienia dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna – informacje wstępne

Definicję spółki komandytowo-akcyjnej zawiera Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z nim spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Jak widać definicja spółki zawiera też określenie dwóch rodzajów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej – są nimi: komplementariusz i akcjonariusz. Kodeks Spółek Handlowych definiuje spółkę komandytowo-akcyjną jako spółkę osobową, jakkolwiek jak już wspominaliśmy na początku ten model spółki zawiera również wiele elementów charakterystycznych dla spółek kapitałowych. Jednym z nich jest wymaganie kapitału zakładowego, który jest konieczny do założenia spółki. Wymagany kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych. Powoduje to, że ten typ spółki przeznaczony jest to prowadzenia działalności na szerszą skalę. Nie powinno się go stosować do mniejszych przedsięwzięć do których lepiej wybrać prostsze typy spółek osobowych bądź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Występowanie kapitału zakładowego jest konieczne także z tego względu, iż ten kapitał podzielony jest na akcje.

Spółka komandytowo-akcyjna – wspólnicy

Jak już widzieliśmy w definicji w spółce komandytowo-akcyjnej są dwa rodzaje wspólników. Pierwszym typem wspólników występujących w spółce komandytowo-akcyjnej są komplementariusze. Mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Statut spółki może jednak przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom. Odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie jej wierzycieli. Ich kompetencje do prowadzenia spółki mogą zostać ograniczone przez działające w spółce komandytowo-akcyjnej organy: radę nadzorczą i walne zgromadzenie. Po drugie, drugim typem wspólników występujących w spółce komandytowo-akcyjnej są akcjonariusze. Nie odpowiadają za zobowiązania spółki i nie prowadzą jej spraw. Ich obowiązki określą statut spółki. Ich zasadniczym obowiązkiem jest wniesienie kapitału na zakup akcji spółki. Komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie od ich wkładów wniesionych do spółki. Statut może jednak stanowić inaczej. Należy pamiętać, że akcjonariuszami i komplementariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, ułomne osoby prawne i osoby prawne, a więc spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego.

Spółka komandytowo-akcyjna – osobowość prawna

Jak już wspominaliśmy spółka komandytowo-akcyjna to spółką osobowa. Oznacza to, że nie posiada ona osobowości prawnej, jest więc ułomną osobą prawną. Ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową, procesową i upadłościową. Może, więc pozywać i być pozywana.Jest wyodrębniona organizacyjnie i majątkowo od swych wspólników.

Spółka komandytowo-akcyjna – firma

Spółka komandytowo-akcyjna działa pod własną firmą. Firma tej spółki powinna składać się z nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowego oznaczenia „spółka komandytowo-akcyjna”. Możemy posłużyć się oficjalnym skrótem: „S.K.A.”. W przypadku, gdy komplementariuszem spółki jest osoba prawna – spółka kapitałowa to firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzemiennie firmy przedsiębiorstwa będącego komplementariuszem spółki. W przypadku kliku komplementariuszy,  z których jeden jest osobą prawną a drugi osobą fizyczną to należy w firmie spółki komandytowo-akcyjnej zawrzeć nazwę osoby prawnej spółki, a także nazwisko osoby fizycznej. Nie możemy zamieszczać nazwiska lub nazwy firmy będącej akcjonariuszem naszej spółki. Jeżeli tak zrobimy akcjonariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich jak komplementariusz.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który doradzi Ci w związku z założeniem spółki? Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa gospodarczego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.