Sprzedaż napojów alkoholowych – wszystko, co musisz wiedzieć – część I

Trzeźwość jest w modzie! Za tym trendem niekoniecznie jednak chcą nadążać lokale gastronomiczne i sklepy spożywcze. Nic dziwnego – sprzedaż napojów alkoholowych stanowi pokaźną część ich dochodów. Alkohol jest używką posiadającą właściwości szkodliwe – nie tylko dla naszego zdrowia, ale i w skutkach społecznych. Dlatego sprzedaż napojów alkoholowych nie może być traktowana jak sprzedaż innych dóbr. Jeśli chcemy podjąć działalność gospodarczą w tym zakresie, musimy wiedzieć, że silnie jest ona reglamentowana. Wymaga od nas spełnienia licznych, często nieoczywistych, wymogów prawnych. Należy się do niej zatem dobrze przygotować. Co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych? O podstawowych wymogach opowiada w I części wpisu ekspert TuPrawnik – mec. Michał Koszowski.

Zezwolenie – kto wydaje?

Formą reglamentacji działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami alkoholowymi o najdonioślejszych skutkach dla przedsiębiorców są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W praktyce często błędnie nazywane „koncesjami na alkohol”. Prawodawca odrębnie traktuje różne rodzaje działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Różnicuje też regulację prawną w zależności od mocy sprzedawanych napojów alkoholowych.  Chcesz sprzedawać napoje alkoholowe w hurcie, czy w detalu? Mają to być piwa, słabe alkohole, wina, czy mocne destylaty? W zależności od tej decyzji stawiany będzie wymóg uzyskania różnych, niezależnych od siebie zezwoleń. Wyjaśnijmy na przykładzie: chcemy prowadzić hurtownię mocnych alkoholi, powyżej 18 %. Po zezwolenie zwracamy się do ministra ds. gospodarki. Hurtownia będzie prowadzić obrót słabszymi napojami?  Właściwy będzie marszałek danego województwa, gdzie znajdować się ma nasza hurtownia. Odrębnie należy wnioskować o zezwolenie na sprzedaż alkoholi do 4,5% i piwa oraz powyżej 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa.

Sprzedaż detaliczna – uzyskanie zezwolenia

Sprawa komplikuje się przy sprzedaży detalicznej, gdy chcemy sprzedawać napoje alkoholowe w sklepie czy w lokalu gastronomicznym. Wyróżnia się tutaj następujące zezwolenia:

 •  na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 • napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia.  Wydaje je wójta (burmistrz, prezydenta miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Każde z tych zezwoleń wydawane jest albo na sprzedaż napojów do spożycia na miejscu (gastronomia) lub na wynos (sprzedaż w sklepach detalicznych).  Zezwolenia wydawane są co do zasady:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (tzw. gastronomia) –  wydawane na czas nie krótszy niż 4 lata,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – wydawane na czas nie krótszy niż 2 lata.

W zależności od tego, jakie napoje chcemy sprzedawać i w jaki sposób, musimy odrębnie uzyskać zezwolenia. Np. aby w restauracji mogły być podawane wszystkie napoje alkoholowe, właściciel lokalu musi wystąpić z wnioskami o 3 odrębne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podawanych na miejscu. Wiąże się to z przejściem procedury administracyjnej i wniesieniem odrębnych, często wysokich, opłat. Sprzedaż bez stosownego zezwolenia jest przestępstwem. Grozi za nie grzywna a także niemożność uzyskania zezwolenia w przyszłości.

Gdzie i jak złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia? 

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych  urzędzie gminy (miasta, miasta i gminy) w odniesieniu do sprzedaży detalicznej. W przypadku obrotu hurtowego odpowiednio w urzędzie marszałkowskim lub w ministerstwie odpowiedzialnym za gospodarkę. Jeżeli interesuje nas sprzedaż detaliczna, możemy w jednym wniosku zawrzeć kwestie wszystkich trzech zezwoleń (na obrót detaliczny na miejscu lub na wynos). Co gdy prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej?  Wniosek musi być podpisany przez wszystkich wspólników. Jeżeli prowadzimy biznes jako spółka osobowa lub kapitałowa, wniosek muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub ustanowiony pełnomocnik. Co ważne, w tym wypadku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Co musi zawierać wniosek?

W wniosku należy zawrzeć:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, w której odpowiedni inspektor sanitarny stwierdza, czy wskazany lokal spełnia wymogi sanitarne.

O czym warto pamiętać?

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z uchwałami właściwej ze względu na lokalizację punktu rady gminy (miasta) dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zawierają one wytyczne co do maksymalnej liczby zezwoleń, jaka może być wydana na danym terenie. Obecnie po jednej z ostatnich lokalizacji limit miejsc może przypadać nie na całą gminę lub miasto na prawach powiatu, ale rada jest upoważniona do wprowadzenia limitów w odniesieniu do dzielnic czy innych jednostek pomocniczych w danej gminie czy mieście. Pod uwagę bierze się także usytuowanie miejsc sprzedaży w odległości od miejsc użyteczności publicznej, oświatowych, miejsc kultu religijnego etc.

Wydanie zezwolenia

Po złożeniu wniosku o zezwolenie, specjalny organ – gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – oceni, czy wskazana przez nas lokalizacja spełnia warunki określone w uchwale rady gminy. Na tej podstawie wyda stosowną opinię, która jest wiążąca dla wójta (burmistrza lub prezydenta) wydającego nam zezwolenie. Dzieje się to w trybie postępowania administracyjnego. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne a lokalizacja punktu sprzedaży w nim zawarta jest zgodna z uchwałą danej rady gminy oraz został on należycie opłacony, to zostanie wydane zezwolenie.

Co w przypadku, kiedy do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony w stosownej uchwale rady gminy? Organ gminy postępuje wówczas według następujących wytycznych:

 1. zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się, uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych,
 2. w następnej kolejności – organ ma wziąć pod uwagę kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Preferowane są punkty o jak największym rozproszeniu przestrzennym prowadzone przez jak najmniejsze podmioty na rynku sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

Autorem wpisu jest mec. dr Michał Koszowski z GKK Kancelarie Radców Prawnych.  Dr M. Koszowski specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dla przedsiębiorców, w tym prowadzącym regulowaną działalność gospodarczą, jak również dla podmiotów pozarządowych. Doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa publicznego. Prowadzi liczne szkolenia, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych. Mecenas Koszowski jest autorem monografii „Przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje Prawne.” i wybitnym ekspertem z zakresu tej tematyki.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika?  Masz pytania z zakresu przyznawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu? Twój wniosek został odrzucony, i szukasz pomocy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.

O Marta Mierzyńska

Cześć! Mam na imię Marta i witam Cię na blogu TuPrawnik.pl. który współtworzę. Staram się w prosty i przystępny sposób przybliżać czytelnikom kwestie prawne. Wierzę, że ich lektura poszerzy nie tylko Twoją wiedzę, ale i przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej. Jestem miłośnikiem prawa i nowych technologii, ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Jeśli masz pytania - napisz do mnie bądź zostaw komentarz pod interesującym Cię wpisem :)

Pokaż wszystkie artykuły Marta Mierzyńska →