Kto jest kim w świecie usług prawnych, czyli kim jest nasz prawnik online?

prawnik online

Uzyskanie dostępu do pomocy prawnej za pośrednictwem Internetu znacznie poprawi dostępność usług prawnych w Polsce. Uzyskując oferty od prawników np. w systemie Tu Prawnik powinniśmy wiedzieć kto jest kim w świcie usług prawnych, by wiedzieć jakiego prawnika online potrzebujemy. W artykule przedstawimy najczęściej spotykane zawody prawnicze, które już znalazły się lub znajdą się w niedalekiej przyszłości w systemie Tu Prawnik.

prawnik online

Prawnik online – adwokat

Pierwszym z zawodów prawnych, jaki możemy spotkać w systemie Tu Prawnik jest adwokat. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a więc udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych. Adwokat może obsługiwać osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki.

Adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądami i urzędami. Jest obowiązany do przestrzegania Zasad Etyki Adwokackiej. Ma również obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się udzielając pomocy prawnej klientowi.

Adwokaci muszą obowiązkowo należeć do swojego samorządu zawodowego jakim jest Naczelna Rada Adwokacka (organ ogólnopolski), a także w ramach jego terytorialnych oddziałów – Okręgowe Rady Adwokackie. Co istotne nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

 

Prawnik online – radca prawny

Kolejnym zawodem prawnym jest radca prawny. Zawód ten jest bardzo zbliżony do zawodu adwokata. Polega także na świadczeniu pomocy prawnej za pomocą porad prawnych, konsultacji sporządzaniu opinii prawnych. Radca prawny jest także uprawniony do reprezentowania swoich klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami i urzędami. Także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej.

Może świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym, a także spółkom. Radcy prawni musza także obowiązkowo należeć do samorządu zawodowego jakim jest Krajowa Izba Radców Prawnych (organ ogólnopolski), a także w ramach jej terytorialne oddziały – Okręgowe Izby Radców Prawnych. W przeciwieństwie do adwokata może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Prawnik online – doradca podatkowy

Ostatnim z zawodów, jaki możemy znaleźć obecnie w systemie Tu Prawnik jest doradca podatkowy.  Doradca podatkowy udziela pomocy prawnej w zakresie doradztwa podatkowego, co oznacza, że udziela porad prawnych i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, a także innych ewidencji do celów podatkowych.

Doradca podatkowy także należy do samorządu zawodowego jakim jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów i informacji, które są mu znane w związku z udzielaniem pomocy prawnej klientowi.

Klientami doradcy podatkowego mogą być osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także spółki.

 

Prawnik online – doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to dość młody zawód, ponieważ został ustanowiony przez nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a także przez wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w styczniu 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny posiada wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania.

Uprawnieniu są do udzielania porad, opinii prawnych i wyjaśnień, które dotyczą przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, a także odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika za niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo działanie na szkodę wierzycieli.

Mogą świadczyć usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub przedsiębiorców, którzy są już niewypłacalni. Mogą także reprezentować swoich klientów w sprawach związanych z restrukturyzacja albo ogłoszeniem upadłości.

Mogą wykonywać swój zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź w formie spółki.

Nie mają obowiązku przynależności do samorządu zawodowego. Największą popularnością spośród samorządów cieszy się Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych.

 

Co możesz teraz zrobić?

Jeżeli potrzebujesz prawnika online opisz swoją sprawę w systemie Tu Prawnik! Otrzymasz dostęp do prawników ekspertów z całej Polski. Możesz także skorzystać z naszych usług w stałych cenach.

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach