KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – najnowsze zmiany

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), to jeden z głównych publicznych rejestrów. Zawarte są w nim dane dotyczące przedsiębiorców, a także niewypłacalnych dłużników, którzy funkcjonują w obrocie gospodarczym w Polsce. 15 marca 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Jakie nowe…

odpis z KRS

Odpis z KRS dostępny od ręki

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem jawnego rejestru (tj. publicznie dostępnego) prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Jawność KRS oznacza, że prawo dostępu do umieszczonych w nim informacji (m.in. o statusie prawnym danego podmiotu, sposobie jego reprezentacji czy właścicielach) może otrzymać każdy zainteresowany. Udzielaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego zajmuje się…

rejestracja w KRS

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku

Zakładając działalność gospodarczą trzeba liczyć się z konieczności dopełnienia obowiązków rejestracyjnych właściwych dla danej formy działalności. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek wpisu do KRS. W artykule opiszemy jak przebiega rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym krok po kroku. W jaki sposób dokonać wpisu? Co do zasady wpisu do KRS dokonuje się na wniosek danego przedsiębiorcy…

wszystko co powinieneś wiedzieć o KRS

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o KRS

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rodzajem rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Czym jest KRS? Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych…