prokurent

Prokurent – kto może nim zostać i jakie czynności może wykonywać?

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca może ustanowić prokurę. Wcześniej mogli uczynić to jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego. Prokurent i jego działania mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kto może zostać prokurentem? Jakie czynności może wykonywać? Dowiesz się z naszego artykułu z cyklu prawo gospodarcze w praktyce! Kto może zostać prokurentem?…

prokura

Czym jest prokura?

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest zatem szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Upoważnia do reprezentacji przedsiębiorstwa, dzięki czemu może ono sprawnie…