testament

Testament testamentowi nierówny

Testament, potocznie nazywany ostatnią wolą, jest oświadczeniem woli umożliwiającym spadkodawcy swobodne rozporządzanie majątkiem na wypadek jego śmierci. W polskim systemie prawnym zostały wyszczególnione dwa rodzaje testamentów – testamenty zwykłe i testamenty szczególne. W ramach których wyróżniamy różne formy testamentów.   Testamenty zwykłe Pierwszym z testamentów, którym się zajmiemy jest testament holograficzny. Testament ten jest sporządzany…