tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu środków zapobiegawczych uregulowanych w kodeksie postępowania karnego.   Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy Środki zapobiegawcze stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego. W przypadku, gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie chciał uciec zastosowanie środków zapobiegawczych jest zasadne. Tak samo zasadne jest ich zastosowanie w przypadku zapobiegnięcia popełnienia przez…