Umowa pożyczki – wszystko co musisz wiedzieć

ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze aktu notarialnego

Jako konsumenci, coraz częściej podejmujemy przemyślane decyzje wiążące się z naszymi finansami osobistymi. Wynika to edukacji o oszczędzaniu i troski o domowy budżet. W okresie konsumpcyjnego szału i gorączki nadchodzących Świąt, często ulegamy pokusie i sięgamy do portfeli po zgromadzone oszczędności. Jeżeli ich nie mamy – uciekamy się do zawarcia umowy pożyczki czy też popularnej ostatnimi czasy „chwilówki”. Niezależnie od tego, czy występujesz w roli pożyczkobiorcy czy też zamierzasz pożyczyć okrągłą sumkę proszącemu Cię o to krewnemu, musisz wiedzieć, czym taka umowa się charakteryzuje, oraz na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę.

pozew o rozwód

 

Umowa pożyczki została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 720-724). O tym, co odróżnia ją od umowy kredytu pisaliśmy tutaj. Sporządzając tego typu umowę musisz zwrócić uwagę na istotne postanowienia, które powinna zawierać. Zaliczamy do nich:

1. Określenie stron umowy

Czyli kto udziela pożyczki (pożyczkodawca) i kto pożycza (pożyczkobiorca). Jeżeli do podpisania umowy dochodzi pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, należy wprowadzić dane osobowe tych osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli po jednej ze stron występuje osoba prawna niezbędne będą dane takie jak: pełna nazwa, adres oraz NIP, KRS, REGON.

2. Przedmiot umowa – co pożyczamy?

Wskazujemy tutaj kwotę pożyczki bądź też rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku wg. ilości, miary lub wagi, będące przedmiotem pożyczki.

wynagrodzenie pracownika

3. Termin i miejsce zawarcia i rozwiązania umowy

Należy wskazać dzień i miejsce zawarcia umowy oraz czas jej rozwiązania, wiążący się ze zwrotem pożyczki oraz sposób, w jaki zwrot ten następuje (gotówka, transakcja bezgotówkowa). Ponadto określić: jaki jest czas spłaty pożyczki, do kiedy pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać kwotę pożyczki pożyczkodawcy. W przypadku, gdy termin zwrotu pożyczki nie został oznaczony, a pożyczkodawca wypowiedział pożyczkobiorcy umowę, pożyczkobiorca ma 6 tygodni na zwrot kwoty, którą pożyczył.

4. Forma, w jakiej ma zostać zawarta umowa.

Dla kwoty pożyczki przekraczającej sumę 1000 zł kodeks cywilny zastrzega formę dokumentową. Zatem – co do zasady, umowa pożyczki wcale nie musi zostać sporządzona na piśmie. Pamiętaj! Warto jednak zabezpieczyć swój interes i sporządzić umowę na piśmie – nawet, jeżeli pożyczasz pieniądze krewnemu, którego darzysz bezgranicznym zaufaniem, nigdy nie wiesz, czy taki dokument nie przyda Ci się w przyszłości w kwestiach dowodowych.

5. Konsekwencje nieterminowej spłaty

Pożyczkodawca może zastrzec w umowie konsekwencje, jakie wiążą się z brakiem spłaty zobowiązania w terminie. Tutaj zawieramy informacje m.in. o odsetkach, które pożyczkobiorca ponosi w związku ze zwłoką.

6. Podpisy stron

Z chwilą złożenia podpisów przez strony zawierające umowę, wchodzi ona w życie i nabiera mocy prawnej.

Pamiętaj!

Jeżeli występujesz w roli pożyczkobiorcy, masz 6 miesięcy od chwili zawarcia umowy na to, aby środki pieniężne bądź przedmioty użyczone zostały Ci wydane przez pożyczkodawcę. Po tym terminie Twoje roszczenie wygasa. Chwila wydania przedmiotu zazwyczaj jest określana w umowie pożyczki, w przeciwnym przypadku bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.
Roszczenie pożyczkodawcy o zwrot przedmiotu pożyczki oraz roszczenie pożyczkobiorcy o jej wydanie są roszczeniami majątkowymi – w związku z tym ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat.

Planujesz zawrzeć umowę pożyczki? Jej postanowienia są obszerne i nie do końca dla Ciebie zrozumiałe? Najlepsi prawnicy zrobią to za Ciebie i sprawdzą Twoją umowę!

Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach

 

A może występujesz w roli pożyczkodawcy i chcesz zawrzeć w niej ważne z punktu widzenia prawa postanowienia? Opisz swoją sprawę i otrzymaj oferty od prawników z całej Polski!

Opisz swoją sprawę