Urlop na żądanie – czy pracodawca może go odmówić?

urlop_na_zadanie_tu_prawnik.1jpg

Jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę? Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci z urlop na żądanie? Obawiasz się, że Twój pracodawca może odmówić Ci jego udzielenia? Zanim zdecydujesz się skorzystać ze swojego uprawnienia – dowiedz się więcej!

Czym jest urlop na żądanie?

Definicja oraz regulacja urlopu na żądanie została zawarta w Kodeksie Pracy 

Art. 167stanowi, że: „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

W ramach wiążącego Cię z pracodawcą stosunku pracy, przysługują Ci 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Pracownik sam wybiera dzień, w którym chce go wykorzystać. Pamiętaj, że warto poinformować swojego pracodawcę odpowiednio wcześniej o takim zamiarze. Nie jest to jednak wymagana przesłanka. Istota funkcjonowania urlopu na żądanie zasada się na wystąpieniu nieoczekiwanych okoliczności – zaistniałych w dniu, w którym występujemy z żądaniem. I tak, jeżeli nagła sytuacja zmusza Cię do wykorzystania urlopu na żądanie w dniu X, pracodawca powinien dowiedzieć się o tym jeszcze przed rozpoczęciem przez Ciebie pracy w dniu X. Musisz dać mu możliwość  do podjęcia decyzji o jego udzieleniu.

Ważne!

4 dni urlopu na żądanie są częścią puli wszystkich dni urlopu wypoczynkowego, o którym pisaliśmy tutaj.  Dla przypomnienia – jego wymiar wynosi 20 lub 26 dni.

Forma

Przepisy prawa pracy nie definiują formy, w jakiej należy wystąpić z żądaniem o urlop. W związku z tym mamy dowolność, i możemy zrobić to zarówno ustnie, telefonicznie, bądź też wysyłając pisemny wniosek w formie e-mail. Hołdujesz tradycyjnym metodom? Złóż wniosek na piśmie. Wniosek w formie pisemnej zawsze będzie najbezpieczniejszą opcją, z dowodowego punktu widzenia. Niezależnie od tego, jaką formę ostatecznie wybierzesz, pamiętaj – informacja musi skutecznie dotrzeć do pracodawcy.

Warto zachować czujność i sprawdzić, czy odrębne przepisy obowiązujące w Twoim zakładzie pracy, nie przewidują jasno określonej formy złożenia wniosku o urlop na żądanie.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? 

Tak, pracodawca ma prawo do odmowy udzielenia urlopu na żądanie. Kiedy?  Np. w sytuacji, w której nieobecność pracownika w danym dniu może znacząco narazić interes przedsiębiorstwa na straty. To pracodawca, jako główny organizator pracy w zakładzie, decyduje o przyznaniu, bądź też odmowie udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Samo przedstawienie żądania przez pracownika nie wystarczy, aby móc skorzystać z przysługującego urlopu. Niezbędne jest tutaj uzyskanie zgody pracodawcy.

Pracodawca odmówił Ci udzielenia urlopu na żądanie?

Jeżeli uważasz decyzję o odmowie za bezpodstawną i przedstawisz ku temu solidne dowody, pracodawca musi liczyć się z nałożoną na niego karą grzywny.

Nie uzyskałeś zgody pracodawcy, a zdecydowałeś o „przyznaniu sobie urlopu” – z góry zakładając że pracodawca wyrazi zgodę? Dopuszczasz się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p). Pracodawca może w takim wypadku udzielić Ci naganny a w najgorszym wypadku – rozwiązać z Tobą umowę o pracę.

Co z niewykorzystanym w danym roku urlopem na żądanie?

Nie wykorzystałeś w danym roku przysługujących Ci dni urlopu na żądanie? Bez obaw, zostaną one automatycznie przeniesione na kolejny rok. Będziesz mógł je wykorzystać w ramach zwykłego urlopu wypoczynkowego. Nie zwiększą one puli przysługujących 4 dni urlopu na żądanie w skali roku – tzn. że, w kolejnym roku nie będziesz miał do dyspozycji 8 dni urlopu na żądanie.

Informacja o jego wykorzystaniu znajduje się w świadectwie pracy, by przy nawiązaniu kolejnego stosunku pracy pracodawca wiedział, ile dni urlopu na żądanie pozostało pracownikowi na dany rok kalendarzowy.

Pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Czy przysługuje mi urlop na żądanie?

Nawet jeżeli nie jesteś pełnoetatowym pracownikiem, masz prawo do urlopu na żądanie. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy nie dyskredytuje Twoich uprawnień do tego rodzaju urlopu. W takim przypadku z wymiaru godzinowego urlopu odejmowana jest liczba godzin, które jako pracownik powinieneś w danym dniu przepracować. Z puli 4 dni przysługującego urlopu na żądanie odejmowana jest liczba dni wykorzystanego urlopu.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.

O Marta Mierzyńska

Cześć! Mam na imię Marta i witam Cię na blogu TuPrawnik.pl. który współtworzę. Staram się w prosty i przystępny sposób przybliżać czytelnikom kwestie prawne. Wierzę, że ich lektura poszerzy nie tylko Twoją wiedzę, ale i przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej. Jestem miłośnikiem prawa i nowych technologii, ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Jeśli masz pytania - napisz do mnie bądź zostaw komentarz pod interesującym Cię wpisem :)

Pokaż wszystkie artykuły Marta Mierzyńska →