Urlop wypoczynkowy, czyli ile dni w roku możesz wypoczywać?

urlop wypoczynkowy

Zastanawiasz się nad tym, ile dni urlopu przysługuje Ci w danym roku? Dostałeś pierwszą pracę na etat i nie wiesz, jak możesz zaplanować wakacje? A może chcesz po prostu sprawdzić, czy firmowy HR poprawnie wyliczył Twoje uprawnienia urlopowe, ponieważ pracujesz w kilku spółkach danej grupy kapitałowej na ułamkowe części etatu? Niezależnie od motywacji, zapraszamy do lektury. Poniżej odpowiemy na wszystkie kluczowe pytania związane z uprawnieniami urlopowymi.

urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego – 20 albo 26 dni w roku

W danym roku kalendarzowym przysługuje Ci 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego – w zależności od Twojego stażu pracy. Staż pracy brany pod uwagę przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego nie równa się sumie przepracowanych lat, które umieszczasz w swoim CV. To coś zupełnie innego. Jest on ustalany na podstawie dokumentów, które dostarczasz do działu HR w swojej firmie. Są to świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa pracy (tj. dokumenty wydawane przez pracodawcę każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę na koniec jej zatrudnienia).

26 dni urlopu przysługuje Ci, jeśli masz udokumentowane co najmniej 10 lat stażu pracy. Oczywiście do stażu pracy liczonego na potrzeby urlopu wypoczynkowego przysługującego danemu pracownikowi wlicza się okres nauki. Poniżej więcej o tym, w jaki sposób lata nauki przekładają się na staż pracy. W pozostałych przypadkach, czyli do momentu osiągnięcia przez Ciebie co najmniej 10 lat stażu pracy, przysługuje Ci 20 dni urlopu

Jak liczony jest czas nauki na potrzeby stażu pracy?

Do stażu pracy liczonego na potrzeby uprawnień urlopowych wlicza się lata nauki. Nie są to jednak rzeczywiste lata przeznaczone na edukację. Zamiast tego ustawodawca przewidział pewien taryfikator. Zestawiliśmy go w poniższej tabeli.

Najwyższa ukończona szkołaLata wliczone do stażu pracy
Zasadnicza szkoła zawodowa3 lata
Średnia szkoła zawodowa (w tym wszelkie technika)5 lat
Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych5 lat
Średnia szkoła ogólnokształcąca4 lata
Szkoła policealna6 lat
Szkoła wyższa (studia licencjackie lub magisterskie)8 lat

 

Jak korzystać z tego taryfikatora? Co do zasady, większość przypadków jest oczywista. Jeśli skończysz edukację na szkole zawodowej, to do stażu pracy na potrzeby wyliczenia wymiaru przysługującego Ci urlopu zalicza się 3 lata. Jeśli po takiej szkole pójdziesz jeszcze do średniej szkoły zawodowej to do stażu pracy zostanie Ci zaliczonych 5 lat.

 

Trudniej zastosować powyższy taryfikator, jeżeli np. po zakończeniu licencjatu jednocześnie uczęszczałeś na studia magisterskie i do pracy na pełen etat. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi następująca zasada: nie sumujemy okresów nauki i pracy, które nachodzą na siebie. Zawsze kalkulację wykonuje się tak, żeby była jak najbardziej korzystna dla pracownika.

 

Przykład

Ania obroniła pracę licencjacką w lipcu 2015 roku. Od sierpnia 2015 roku pracowała już na pełen etat w firmie ABC, z którą jest związana do dzisiaj. Od października 2015 roku rozpoczęła studia magisterskie, które ukończyła z drobnym opóźnieniem w kwietniu 2018 roku. Ile dni urlopu przysługuje Ani?

 

Za ukończone studia licencjackie do stażu pracy Ani wlicza się 8 lat. Następnie od sierpnia 2015 roku była zatrudniona na umowę o pracę. Od tego czasu minęły już ponad 2 lata. Dzięki temu łączny staż pracy Ani (liczony na potrzeby wymiaru urlopu wypoczynkowego) wynosi ponad 10 lat. Na potrzeby tego wyliczenia nie ma więc znaczenia, że Ania w trakcie pracy uczęszczała na studia magisterskie, bowiem liczenie okresu zatrudnienia dopiero po zakończeniu tych studiów byłoby dla Ani niekorzystne.

 

A jeżeli pracę w danej firmie rozpocząłeś w trakcie roku to Twój urlop trzeba podzielić proporcjonalnie

Jeśli zmieniłeś pracę w trakcie roku kalendarzowego, to Twój urlop powinien rozłożyć się proporcjonalnie pomiędzy pracodawców. Pewnie zastanawiasz się skąd nowy pracodawca będzie wiedział, ile dni urlopu wykorzystałeś w poprzedniej firmie? Jest to bardzo proste. Informacja o liczbie wykorzystanych prze Ciebie dni wolnych musi zostać zawarta w świadectwie pracy, które otrzymasz z końcem zatrudnienia w danej firmie. Dzięki niej, dział HR w Twojej nowej firmie będzie wiedział, ile dni urlopu możesz jeszcze wykorzystać w danym roku.

Urlop – co zrobić, gdy masz problem z wyegzekwowaniem go od pracodawcy?

W takim przypadku najlepiej zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika, który jest specjalistą z zakresu prawa pracy. Na TuPrawnik zadbamy o to, aby swoje oferty pomocy prawnej przedstawili Ci najlepsi eksperci. Opisz nam swoją sprawę – otrzymasz indywidualne oferty od prawników, spośród których będziesz mógł wybrać tę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

 

Opisz swoją sprawę

Czas nie pozwala Ci czekać? Twoja sprawa jest nagląca i potrzebujesz porady eksperta w trybie natychmiastowym? Skorzystaj z szybkiej konsultacji prawnej na TuPrawnik.pl!

Szybka konsultacja prawna