Ustalenie ojcostwa – ogólne informacje

Ustalenie ojcostwa to bardzo ważna sprawa z zakresu prawa rodzinnego dla wielu osób, bowiem może stanowić o obowiązkach alimentacyjnych ojca dziecka, a także o tym, kto zalicza się także do członków rodziny naszego dziecka ze strony ojca. Jest to więc istotne postępowanie, jak więc ustalić ojcostwo? O tym szerzej w naszym artykule, w którym opiszemy kilka sposobów na to jak ustalane jest ojcostwo dziecka.

Ustalenie ojcostwa a domniemanie ojcostwa męża matki

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w artykule 62 zawiera domniemanie ojcostwa męża matki. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni (300 dni) domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to nie ma zastosowania, gdy dziecko urodzi się po upływie 300 dni od dnia orzeczenia separacji. Nie ma także zastosowania, gdy dziecko urodzi się po upływie 300 dni od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód małżonków.
Warto zauważyć, że domniemanie to powoduje, że „automatycznie” ojcem każdego dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż matki, nawet w przypadku, gdy małżonkowie żyją w separacji faktycznej (nie jest to separacja prawna).
Oczywiście domniemanie to jest wzruszalne. Może to zrobić biologiczny ojciec dziecka poprzez wniesienie pozwu o ustalenie ojcostwa. O tym szerzej w artykule: Co zrobić, gdy ojcem dziecka nie jest mąż matki?

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

W przypadku dziecka pozamałżeńskiego istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa.
Po pierwsze, uznanie dziecka przez ojca. Następuje ono na podstawie oświadczenia woli mężczyzny, które zostanie złożone osobiście przed odpowiednim organem. Jeżeli nasze dziecko jest pełnoletnie do uznania ojcostwa potrzebna zgodnie z prawem jest jego zgoda, by ustalenie ojcostwa było skuteczne.

Drugą możliwością jest sądowe ustalenie ojcostwa. Może ono także nastąpić, gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Ustalenie ojcostwa może w takim wypadku nastąpić na podstawie domniemanie prawnego zawartego w art. 85 paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Domniemanie to opiera się na przekonaniu, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką nie wcześniej niż w 300 dniu i nie później niż w 180 dniu od urodzenia dziecka. Należy pamiętać, że dowód potwierdzający to domniemanie musi wykazać powód w procesie. Jeżeli tego nie zrobi to domniemanie to nie ma zastosowania.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w sprawie o ustalenie ojcostwa?  Masz pytania z zakresu prawa rodzinnego? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.