Wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę

wezawanie do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę

Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia (pensji) pracownikowi za wykonaną przez niego pracę w danym miesiącu. Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia pracownikowi. W artykule opiszemy jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę od pracodawcy za pomocą wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę.

wezawanie do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę

Jak odzyskać pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę – sporządzenie wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę

Jednym z pierwszych działań jakie możemy podjąć w stosunku do pracodawcy jest wysłanie mu pisma – wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę. Powinniśmy podać nasze dane osobowe, miejsce, w którym napisaliśmy pismo, datę, a także dane teleadresowe pracodawcy. Poniżej zawrzeć tytuł pisma „Wezwanie do zapłaty”. A pod tytułem podać następujące sformułowanie: „Wzywam niezwłocznie do zapłaty…”. Oprócz tego w wezwaniu do zapłaty powinniśmy zawrzeć kwotę wynagrodzenia, ale nie jest to obowiązkowe możemy po prostu napisać: „żądam wypłaty zaległego wynagrodzenia” .

Co jeszcze powinno znaleźć się w wezwaniu do zapłaty?

Termin, który dajemy pracodawcy na spełnienie obowiązku wynikającego z wezwania do zapłaty. Zwykle warto dać 7 dni, by nikt potem nie zarzucił nam w sądzie, że nasz dłużnik – pracodawca nie miał czasu na wypłatę naszych pieniędzy.

Najważniejsze w wezwaniu do zapłaty jest określenie, co stanie się, gdy pracodawca nie zapłaci nam należnych pieniędzy. Tu mamy różne możliwości dalszego działania. Możemy wskazać konkretne działanie np. „W przypadku braku zapłaty należnych pieniędzy z tytułu wynagrodzenia za pracę, wytoczę przeciwko Państwu powództwo cywilne”. Mamy również możliwość lakonicznego zakończenia naszego pisma – „Podejmę stosowne kroki prawne w tej sprawie”.

Możemy także zawrzeć sformułowanie, że o całej sprawie powiadomimy Państwową Inspekcję Pracy. Konsekwencją braku zapłaty wynagrodzenia może być również przekazanie sprawy do instytucji zajmującej się egzekwowaniem należności (naszego wynagrodzenia).

Jak należy wysłać wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia?

Wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dlaczego należy tak zrobić? Ponieważ takie wezwanie do zapłaty może stanowić ważny dowód w sądzie pracy, w której będziemy dochodzić należnego nam wynagrodzenia.

Co mogę teraz zrobić?

O sporządzenie wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę możesz zwrócić się do prawników zarejestrowanych w systemie Tu Prawnik. Możesz również skorzystać z porady prawnej w zakresie odzyskania należnego wynagrodzenia za pracę. Wystarczy, że opiszesz swoją sprawę na naszej stronie klikając na przycisk „Opisz swoją sprawę” , możesz także kliknąć na przycisk poniżej. Po wypełnieniu krótkiego formularza będziesz mógł porównać oferty naszych prawników. Nie czekaj, jeśli chcesz odzyskać wynagrodzenie za pracę.

Opisz swoją sprawę