Wezwanie do zapłaty – kiedy kontrahent nie płaci

wezwanie do zapłaty

W przypadku, gdy nasz kontrahent nam nie zapłaci, konieczne jest rozpoczęcie procesu windykacji naszych pieniędzy. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać jest wysłanie do naszego kontrahenta wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty to pismo zawierające dane dotyczące dochodzonej przez nas wierzytelności – tj. jej wysokości, a także terminu, kiedy świadczenie ma zostać spełnione.

wezwanie do zapłaty

 

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do osoby zwlekającej z uregulowaniem zobowiązania wynikającego np. z umowy zawartej pomiędzy tą osobą a przedsiębiorcą.

Wysłanie wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem do odzyskania zaległego wynagrodzenia, w wielu przypadkach pozwalającym uniknąć czasochłonnego procesu sądowego.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • kwotę należności,
  • informację z jakiego stosunku prawnego wynika należność,
  • termin, w jakim dłużnik powinien uregulować należność,
  • pouczenie o konsekwencjach związanych z brakiem uregulowania należności w podanym terminie.

Przepisy nie określają terminu, w jakim dłużnik powinien uregulować zaległą należność. Zwyczajowo przyjmuje się termin 7 lub 14 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty.

Na końcu pisma warto zamieścić pouczenie o konsekwencjach nieuregulowania należności w podanym terminie np. zamiarze dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które warto zachować na wypadek postępowania sądowego.

Tu Prawnik.pl – przygotowanie wezwania do zapłaty

Jeżeli chcesz możemy w ramach usług prawnych w stałych cenach zaoferować Ci przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty przygotowanego przez naszego prawnika, który jest specjalistą w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej możesz zawsze opisać nam swoją sprawę!

Opisz swoją sprawę Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach